Alle steinkirkene samlet i én rapport

Avdelingsdirektør i KA, Randi Moskvil Letmolie, overrekker steinkirkerapporten til styreleder i Norges Kirkevergelag, Martin Stærk. Foto: KA
Publisert: 22/02/2022
– Dokumentasjon på tilstand er et viktig hjelpemiddel for å få oversikt og for å kunne prioritere, sier kirkeverge Martin Stærk, som har ansvar for tre middelalderkirker i stein.

I fjor ble tilstand og sikringsgrad for kirkebygg i Den norske kirke kartlagt for femte gang, og nå er rapporten «Norske steinkirker fra middelalderen» klar. Her er nøkkeltall for nesten alle de 159 steinkirkene fra middelalderen med.

– Så vidt vi vet er dette første gang det foreligger en samlet oversikt over alle middelalderkirkene i stein. Dette er vi stolte av, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

LES RAPPORTEN HER (pdf)

Stort etterslep på vedlikehold

Nylig gjennomførte hun en symbolsk overrekkelse av rapporten til styreleder i Norges Kirkevergelag, Martin Stærk. Kirkevergene er daglig leder i det kirkelige fellesrådet i kommunen og forvalter kirkebyggene på vegne av soknene.

Stærk har selv ansvar for ikke mindre enn tre middelalderkirker i stein i Midt-Telemark kommune. Vedlikeholdsetterslepet er stort, forteller han.

– Utfordringene spenner over mange fagområder, ofte med kompliserte arbeidsmetoder der det er få fagfolk å velge mellom. Sammen med høye kostnader og kompliserte søknadsprosesser kan det bli krevende, sier kirkevergen.

Regjeringen trapper opp satsingen

Han er glad for den dokumentasjonen som ligger i rapporten.

– Dokumentasjon på tilstand er et viktig hjelpemiddel for å få oversikt og for å kunne prioritere. Det er også nyttig når vi skal søke om midler til gjennomføring av tiltak, sier Stærk.

Regjeringen har de siste årene trappet opp satsing på middelalderkirker i stein. Både Stortinget og regjeringen har slått fast at alle skal være i god stand til tusenårsmarkeringen for slaget på Stiklestad i 2030. Stortinget har bevilget totalt 20 millioner til sikring av viktige kulturhistoriske kirkebygg i 2022.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone