Program for Kirkelederkonferansen 2021

Publisert: 19/10/2021

Årets viktigste møteplass for ledere på KA-sektoren
1. - 2. november 2021
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

(Med forbehold om endringer)

Mandag 1. november

Kl 10.00 – 10.20: Åpning
Åpningshilsen v/ Marit Halvorsen Hougsnæs, adm. dir. i KA
Stor Overraskelse

Kl 10.20 – 11.15: Strategi for kirkeledere
Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke
Gruppesamtale ledet av Marit Brandt Lågøyr, direktør for sektorpolitikk og styring i KA

Kl 11.15 – 11.30: Pause

Kl 11.30 – 12.15: Ny kirkelig organisering
Bakgrunn og prosessen videre
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Erfaringer fra kommunesammenslåing
Harald Askeland, prosjektdirektør i  KA

Kirkeverge Martin Stærk og prost Asgeir Sele i Midt-Telemark

Kl 12.15 – 12.30: Utdeling av Sikringsprisen
Svein Rødskog, KA Kirkeforsikring/Knif Trygghet forsikring
Randi Moskvil Letmolie, direktør i KAs avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning

Kl 12.30 – 13.00: Arbeidsmiljøet på kirkelige arbeidsplasser
Presentasjon av nasjonal kartlegging 2021
Arnt Olaf Storeng, organisasjonspsykolog, Rambøll
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
Ingrid B. Tenfjord, direktør i KAs arbeidsgiveravdeling

Kl 13.00 – 14.00: Lunsj

Kl 14.00 – 14.45: Innovasjon og endringsledelse
Anita Krohn Traaseth, næringslivsleder og forfatter

Kl 15.00 – 15.45: Lederprat med KA live: Kirke post-covid – hva nå?
Gjester: Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Maria Bjørdal, pastor i Kraftverket menighet
Programleder: Jens A. Bjelland, spesialrådgiver i KA

Kl 16.15: Avreise til Ullensaker kirke

Kl 16.45: Gudstjeneste i Ullensaker kirke
Biskop Atle Sommerfeldt, domprost Kari Mangrud Alvsvåg, prost Liv B. Krohn-Hansen, prost Torstein Lalim, kirkeverge Ingrid Marie Auke,  ass. kirkeverge Lillian Syversrud, fellesrådsleder, Berit Valås, kirkeverge Amund Gillebo, kirketjener Marit Kopperud, kantor Wollert Krohn-Hansen, Randi Anita Jakobsen (trompet), Carl Petter Opsahl (klarinett), Sigve Gjengstø (lydteknikk)

Kl 19.00: Festmiddag
Underholdning: Heine Totland
Festtaler: Lars Halvor Stokstad Oserud, varaordfører i Ullensaker

Tirsdag 2. november

Kl 08.20 – 08.30: Morgenbønn
Biskop
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes og biskop Olav Øygard

Kl 08.30 – 09.45: Større rom for frivilligheten?
Søkelys på Søndagsskolen
Generalsekretær Gøran Byberg, Søndagsskolen Norge
Frivillighetssjef Maria J. Sammut
Frivillighetsrådgiver Ragnhild Knotten

Om frivilliges makt og avmakt
Henrik Engelbrekt Refshauge, generalsekretær i Mission Afrika

Kl 09.45 – 10.00: Pause

Kl 10.00 – 11.00: Folkekirkens grunnmur: Byggene, tradisjonene, fellesskapet
Kristin G. Raaum, leder i Kirkerådet (innleder)
Ingrid Staurheim, fagdirektør i KA
Ingeborg Sommer, sokneprest og tidligere Olavstipendiat
Tore W. Rafoss, forsker ved Kifo
Programleder: Trygve W. Jordheim, kommunikasjonsdirektør i KA

Kl 11.00 – 11.20: Pause

Kl 11.20 – 13.00: 2 x 45 min seminarer

Kl 11.20:

  • Profilering av rådslederrollen: Oppgaver og myndighet (Harald Askeland)
  • «Et trygt sted å være»: Om forebygging og beredskapsplaner (Kirkelig Ressurssenter)
  • Slik gjør vi kirken til et sted der unge vil jobbe (Aleksander G. Gullaksen)
  • Styringsrett og endring (Ingrid B. Tenfjord)

Kl 12.15:

  • Slik digitaliserer vi kirken som arbeidsplass og trossamfunn (Magnus Hvalvik)
  • «Et trygt sted å være» Om forebygging og beredskapsplaner (Kirkelig Ressurssenter)
  • Slik gjør vi kirken til et sted der unge vil jobbe (Aleksander G. Gullaksen)
  • Styringsrett og endring (Ingrid B. Tenfjord)

Les om seminarene her

Kl 13.00 – 14.00: Lunsj

Kl 14.00 – 14.45: Kan folkekirken fornyes?
Knut Lundby, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Kl 14.45: Konferanseavslutning
Hege Hovland Malterud, styreleder i KA

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone