Kirkelederkonferansen: I år skjer det

Kirkelederkonferansen foregår på Gardermoen. Innfelt f.v.: Heine Totland, Anita Krohn Traaseth, Olav Fykse Tveit, Marit Halvorsen Hougsnæs og Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Athenas, Innovasjon Norge, Kirkerådet, KA, Nordic Choice Hotels.
Publisert: 24/06/2021
Korona satte en stopper for Kirkelederkonferansen i fjor, men i november kan 350 kirkeledere fra hele landet endelig samles på Gardermoen.

– Endelig skal vi samles igjen! Mingle, le, diskutere, spise og småprate uten skjerm og tastatur involvert. Dette gleder vi oss veldig til, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Kirkelederkonferansen, en videreutvikling av KA tradisjonelle høstkonferanse, var berammet høsten 2020, men måtte utsettes på grunn av pandemien.

1. og 2. november i år er det imidlertid klart for stormønstring av valgte og ansatte ledere i Den norske kirke og tilliggende virksomheter. Det er plass til minst 350 deltakere på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen.

– Jobber vi mot felles mål

Målgruppen for konferansen er alle med lederstillinger eller lederverv i KAs medlemsvirksomheter. Det omfatter biskoper, kirkeverger, generalsekretærer/daglige ledere, stiftsdirektører, proster, personalsjefer og andre ansatte ledere, i tillegg til fellesrådsledere, bispedømmerådsledere, styreledere og andre med lederverv på KA-sektoren.

– Selv om lederne i kirken og organisasjonene er ansatt forskjellige steder, jobber vi mot felles mål. Derfor ønsker vi med denne konferansen å skape lagfølelse på tvers av virksomhetene på kirkelig sektor. Som alltid ønsker vi både å utfordre og inspirere og det blir en opplevelse også å kunne feire gudstjeneste sammen, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Bredt sammensatt programkomité

– Hvis du er leder på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå i Den norske kirke eller tilliggende virksomheter, så er dette en møteplass for deg, med mulighet for faglig påfyll, kirkepolitisk oppdatering og møte med gamle og nye kolleger, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet og medlem av programkomiteen.

Også Bispemøtet, kirkevergene og organisasjonene er representert i komiteen ved henholdsvis Solveig Fiske (biskop i Hamar), Martin Stærk (leder i Norges Kirkevergelag) og Gøran Byberg (Søndagsskolen Norge), sammen med Marit Halvorsen Hougsnæs, Knut Are Hole og Trygve W. Jordheim fra KA.

Gudstjeneste og festmiddag

Blant dem som deltar i programmet, kan nevnes preses Olav Fykse Tveit, næringslivsleder og tidligere Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth, kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, tidligere Olavstipendiat Ingeborg Sommer, Kifo-forsker Tore W. Rafoss og generalsekretær Henrik Engebret Refshauge i danske Mission Afrika.

Første konferansedag avsluttes med gudstjeneste i Ullensaker kirke. På festmiddagen møter vi entertaineren Heine Totland, mens varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud i vertskommunen Ullensaker står for festtalen.

Se hele konferanseprogrammet her.

Umiddelbart etter Kirkelederkonferansen arrangeres henholdsvis Landskonferansen for kirkeverger og Prostekonferansen på samme sted. Sistnevnte er i regi av rettssubjektet Den norske kirke og har eget påmeldingsopplegg.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone