Deler ut mer penger til sikring av kirker

Knut Are Hole er leder i styringsgruppa for KA Kirkeforsikring. Foto: KA
Publisert: 26/08/2021
KA og Knif Trygghet Forsikring fortsetter å støtte brannsikring av kirker. Søknadstallet har eksplodert de siste to årene.

– Det er alltid fint å kunne dele ut litt av overskuddet i kirkeforsikringsordningen vår til et viktig formål. For oss og for fellesrådene er dette en investering i å redusere framtidige skader på de verdifulle kirkene våre, sier Knut Are Hole.

Han er leder i styringsgruppa for KA Kirkeforsikring, en forsikringsordning som KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har etablert i samarbeid med Knif Trygghet Forsikring AS.

Stadig flere prosjekter

Hvert år lyser forsikringsordningen ut tilskudd til brannvarslingsanlegg som er koblet til brannstasjon eller vaktsentral og/eller slukkeanlegg som vanntåkeanlegg eller sprinkleranlegg. Hvert prosjekt kan søke om opptil 50.000 kroner.

Det er ingen begrensning på hvor mange prosjekter hvert fellesråd kan søke om penger til, men tilskuddet skal ikke dekke mer enn 60 prosent av totalkostnaden til hvert prosjekt.

I mange år kom det mellom sju og ti søknader til ordningen per år. I 2019, da søknadsfristen gikk ut like etter brannen i Notre-Dame, var fasiten 43. I fjor kom det inn hele 61 søknader fordelt på 29 fellesråd.

– Vi håper denne trenden fortsetter. Det er fortsatt store sikringsbehov der ute, noe KA har pekt på i mange år, og vi er glade for å kunne støtte opp om et skikkelig løft, sier Knut Are Hole.

Søknadsfrist 25. september

Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Alt kirkeløsøre må være registrert i Kirkebyggdatabasen.
  • Redningsplan for verdier i kirken må være utarbeidet og gjort kjent for stedlig brannvesen og eventuelt andre aktuelle.
  • Kirken(ene) må være forsikret i KA Kirkeforsikring.

Etter at arbeidet er utført, må dokumentasjon på montert sikringstiltak kunne legges fram.

Søknad må leveres på e-post innen 25. september.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone