Rekordmange søknader om kirkesikringsmidler

Notre-Dame i Paris brant 15. april i år. Foto: manhhai/flickr/Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Publisert: 29/06/2019
Etter brannen i Notre-Dame er antall søknader om penger til brannsikring av norske kirker mangedoblet.

– Alle kirkebranner i Norge i nyere tid har vist hvor mye kirkebygget betyr for folk i lokalsamfunnet, og selv om brannforebygging koster, er det alltid mye billigere enn å bygge opp igjen etter en brann, sier Knut Are Hole, leder i styringsgruppa som deler ut penger til brannsikringstiltak i norske kirker.

Det er kun kirkelige fellesråd, som forvalter kirkene på vegne av soknene i Den norske kirke, som kan søke om midler.

Fra sju til 43 søknader

Hvert år lyses det ut tilskudd til brannvarslingsanlegg som er koblet til brannstasjon eller vaktsentral og/eller slukkeanlegg som vanntåkeanlegg eller sprinkleranlegg. Pengene kommer fra KA Kirkebyggforsikring, en forsikringsordning som KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har etablert i samarbeid med Knif Trygghet Forsikring AS.

Hvert prosjekt kan søke om opptil 50.000 kroner, og det er ingen begrensning på hvor mange prosjekter hvert fellesråd kan søke om penger til. Tidligere år har det kommet inn mellom sju og ti søknader til ordningen. I år ble fasiten 43.

To uker etter Notre-Dame

Tilskuddsmidlene ble lyst ut 2. mai, det vil si omtrent to uker etter at katedralen Notre-Dame i Paris stod i brann.

– Å se en så gammel og ikonisk kirke brenne satte en støkk i mange. Det er ikke usannsynlig at denne opplevelsen har gjort mange lokalpolitikere mer bevisste på verdien av brannforebygging, sier Hole.

– Det er veldig positivt at så mange nå arbeider systematisk med kirkesikringstiltak, sier administrerende direktør i Knif Trygghet Forsikring AS, Svein Rødskog, som også peker på billigere detekteringsutstyr (sensorer) som en medvirkende årsak til at flere nå går i gang med brannsikringsprosjekter.

Håper på økt tempo

KA har i mange år ment at brannsikringen av norske kirker er for dårlig. Mens bare 12 prosent av kirkene hadde automatisk slokkeanlegg sist gang dette ble kartlagt (2017), er KAs anbefaling at 60 til 70 prosent av kirkene har dette.

– En beregning KA gjorde for noen år siden, konkluderte med at det vil ta 130 år før målet nås dersom ikke tempoet i arbeidet økes betraktelig. Dersom det er det vi nå ser starten på, er det veldig gledelig, sier Knut Are Hole.

Om lag 2 av 3 kirker (68 prosent) har direktevarsling til 110. Det mener KA at alle kirker bør ha.

Alle de 43 søknadene om brannsikringsmidler ble innvilget.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone