Pensjonskutt rammer menighetsbarnehagene

– Nedtrappingen av pensjonstilskuddet vil kunne føre til at flere små barnehager ser seg nødt til å bli del av et større konsern, og dermed svekkes det mangfoldet som regjeringen har sagt de ønsker, sier Øystein Dahle. Foto: KA
Publisert: 07/10/2020
– Staten skyver ansvaret for mangfoldet i sektoren over på kommunene, sier Øystein Dahle i KA.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 11 prosent. Kuttet har bakgrunn i en rapport fra 2019 der det ble hevdet at 94 prosent av de private barnehagene får mer i pensjonstilskudd enn de faktisk betaler ut i pensjon.

– Utfordringen er at menighetsbarnehagene stort sett tilhører de 6 prosentene som tvert imot ikke har fått sine utgifter dekket etter dagens ordning. Disse barnehagene ble gjerne startet på 1980-tallet og opparbeidet seg høyere pensjonsutgifter enn andre private barnehager. De har kunnet søke kommunen om å få dekket overskytende utgifter, men ikke alle har fått det de har bedt om, sier direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring i KA, Øystein Dahle.

LES OGSÅ: – Regjeringen bekrefter det offentliges finansieringsansvar for trossamfunn

Trappes gradvis ned for enkeltstående barnehager

– Med dette forslaget skyver staten ansvaret for mangfoldet i sektoren over på kommunene, som i større grad enn før må dekke overskytende pensjonsutgifter. Det varslede kuttet kan gjøre en allerede vanskelig situasjon enda mer krevende, sier Dahle.

KA registrerer at barnehagenes mulighet for å søke kommunen om å få dekket overskytende pensjonsutgifter blir videreført og utvidet. Dermed blir det enda viktigere enn før å sikre lik praktisering av regelverket i kommunene.

Regjeringens kutt på 350 millioner i pensjonstilskuddet blir fulgt av en pott på 130 millioner. Denne skal brukes i 2021 og 2022 på å skjerme enkeltstående barnehager. De får dermed en nedtrapping av pensjonstilskuddet, med fortsatt 13 prosent i 2021 og 12 prosent i 2022.

Bekymret til tross for overgangsordning

I en pressemelding sier kunnskapsminister Guri Melby (V):

– Vi vet at enkeltstående og ofte små barnehager har mindre økonomisk handlingsrom. Endringen i pensjonstilskuddet kan bli mer krevende for disse enn for de som hører med i en kjede. Derfor vil vi skjerme disse i 2021, og legge opp til en toårig overgangsordning med gradvis nedtrapping av pensjonspåslaget.

Overgangsordningen er ikke nok til å fjerne KAs bekymring:

– KAs barnehagemedlemmer er stort sett enkeltstående barnehager, eid av den lokale menigheten eller forening. Slik sett er vi glad for de 130 millionene, men en overgangsordning løser ikke utfordringene. Nedtrappingen av pensjonstilskuddet vil kunne føre til at flere små barnehager ser seg nødt til å bli del av et større konsern, og dermed svekkes det mangfoldet som regjeringen har sagt de ønsker, sier Øystein Dahle.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone