Statsbudsjettet skaper usikkerhet i frivillig sektor

Over 60 kristne virksomheter er medlemmer i K-Stud, som formidler støtte til organisasjonenes voksenopplæringstiltak. Foto: K-stud
Publisert: 07/10/2020
For Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) og Kristelig studieforbund (K-stud) skaper nye ordninger for statstilskuddene usikkerhet.

Onsdag 7. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Budsjettet videreførte de kirkelige bevilgningene med lønns- og prisvekst, men gav et skuffende pensjonskutt for menighetsbarnehager.

K-Stud skuffet over flytting

For Kristelig studieforbund var det knyttet stor spenning til årets budsjettforslag. 1. januar 2021 trer ny lov om voksenopplæring i kraft, og ansvaret for 10 av landets 14 studieforbund flyttes fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet.

K-Stud er blant dem som blir flyttet, og nå viser det seg at flyttingen har fått konsekvenser ved at det legges opp til kutt i opplæring i frivillige organisasjoner.

– Vi er skuffet over at det kuttes i bevilgningen til de studieforbundene som skal over til Kulturdepartementet. Det er frivillig sektors opplæring som rammes, med lederkurs for ungdom, norskkurs for innvandrere, bibelseminarer og opplæring av kor og band, for å nevne noe. Dette er brudd på de politiske signalene vi har fått om at ingen studieforbund skal tape på delingen, sier Hege Irene Fossum, daglig leder i K-Stud.

Over 60 kristne virksomheter er medlemmer i K-Stud, som formidler støtte til organisasjonenes voksenopplæringstiltak.

Usikkerhet for KABB

Også for KABB innebærer forslaget til statsbudsjett en endring. Mens KABBs tilskudd til å drive lydbibliotek så langt har vært en post direkte under Kulturdepartementet på statsbudsjettet, har tilskuddet nå blitt flyttet inn under Nasjonalbiblioteket, som et «tiltak».

Forslaget viderefører bevilgningen på samme nivå som tidligere, med en økning for lønns- og prisvekst, og er på kr 3,7 millioner for 2021. Utfordringen for KABB er dermed ikke på kort sikt, men hva som skjer etter neste år.

– Forslaget til statsbudsjett sikrer at våre 1.600 syns- og lesehemmede boklånere kan låne og lese kristen litteratur også i 2021. Det er vi takknemlige for. Men forslaget om å flytte tilskuddet fra Kulturdepartementet direkte til Nasjonalbiblioteket skaper usikkerhet med tanke på trygge og langsiktige driftsvilkår. Vi mister en mulighet til å påvirke direkte gjennom demokratiske beslutningsprosesser og er usikre på hva det betyr å omtales som et tiltak, sier Øyvind Woie, generalsekretær i KABB.

Momskompensasjon og koronatiltak for frivillig sektor

I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å øke momskompensasjonen med 119 millioner til 1,8 milliarder. Dette er i tråd med hva de lovet i Frivillighetsmeldingen, men forslaget vil ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge anslår at det fortsatt vil mangle rundt 350 millioner kroner.

Den norske kirke er ikke omfattet av ordningen, men menighetsråd og kirkelig fellesråd er omfattet av en egen ordning for momsrefusjon for offentlige virksomheter.

Mange i frivillig sektor har også vært spente på videreføringen av koronatiltak for dem. Regjeringen setter i statsbudsjettet for 2021 av 1,185 milliarder til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Disse tilskuddsordningene forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone