Husk å gå gjennom arbeidsplanene før påsken

Photo by Tim Gouw from Pexels
Publisert: 26/03/2020
KA oppfordrer alle til gjennomgang av arbeidskraftbehovet snarest mulig for å eventuelt justere arbeidsplanene etter behovet.

Det er nå avklart at tiltakene og restriksjonene som kom fra myndighetene 12. mars er videreført til over påske. Det vil si at det ikke er aktuelt å holde gudstjenester og andre arrangementer i påsken på vanlig måte. Likevel er det mange som har ulike typer strømming av gudstjenester, åpne kirker, telefonkontakt eller annet.

Vi oppfordrer alle til gjennomgang av arbeidskraftbehovet snarest mulig for å eventuelt justere arbeidsplanene etter behovet.

Unngå unødig pengebruk

I utgangspunktet skal endringer i arbeidsplanen gjøres minst to uker før iverksettelse, jf. arbeidsmiljøloven § 10-3. Det vil si at endringer i dag 26. mars 2020, kan gjøres med virkning fra skjærtorsdag. I den grad virksomhetene har rukket å få oversikt over hvilke arrangementer som gjennomføres når i påsken, bør arbeidsplanene endres i henhold til dette.

Påsken er en sentral høytid i kirken, og utgangspunktet bør være at arbeidsgiver legger til rette for aktivitet innefor de rammer som gjelder nå. Samtidig er det fornuftig, i de tilfeller der det ikke er mulig å finne meningsfylte oppgaver til de ansatte, å unngå unødig pengebruk ved at helligdagstillegg ikke må utbetales når det ikke skjer arbeid på slike dager. I tillegg kan ansatte få avklart at de har fri på disse dagene og kan planlegge i henhold til det.

Vi oppfordrer alle virksomheter til å ha en god dialog med de tillitsvalgte, og mellom arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke, for å kunne planlegge tjenestene og tilbudet kirken kan gi i denne perioden best mulig. Særlig er kontakten mellom prost og kirkeverge viktig for å få lokale planer og tjenester på plass.

Oppfordrer til fleksibilitet fra begge parter

Det er selvsagt anledning til å bli enig om endringer også etter toukersfristen, men for de justeringer som allerede er avklart bør arbeidsplanene gjenspeile dette. Generelt oppfordres det til både arbeidstaker og arbeidsgiver å utvise stor fleksibilitet i denne situasjonen. Vi viser også til felles uttalelse fra partene på KA-området, herunder at «de sentrale parter oppfordrer de lokale parter til å jobbe sammen, med drøftinger, dialog, trygghet og fleksibilitet som viktige holdepunkter».

Når det gjelder endring av arbeidstid og arbeidsoppgaver for øvrig, viser vi til materiale på KAs nettsider. Ta gjerne kontakt for råd og veiledning dersom du ikke finner svar på det du lurer på.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone