Jobber for medlemmenes interesser gjennom krisen

Adm. dir. Marit Halvorsen Hougsnæs, her avbildet før hjemmekontor ble innført som midlertidig ordning i KA. Foto: KA
Publisert: 18/03/2020
De ansatte i KA er ikke på kontoret, men de er i høyeste grad på jobb. – Vi gjør alt vi kan for å gi god veiledning i hvordan ulike situasjoner skal håndteres, sier sjefen.

– Situasjonen er krevende for hele norsk samfunnsliv – også for våre medlemmer, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Som følge av den pågående pandemien, jobber alle KAs ansatte for tiden fra sine respektive hjemmekontorer.

– Vi har fått en rekke henvendelser de siste ukene og gjør alt vi kan for å gi god veiledning i hvordan ulike situasjoner skal håndteres. Det gjelder både på nasjonalt og lokalt nivå i Den norske kirke og i det kirkelige organisasjonsliv.

Prioriterer arbeidsgiverspørsmål

Deler av staben sitter også i karantene, men er fullt operative og klare til å hjelpe medlemmene med det de måtte ha behov for. Sentralbordet er åpent som normalt, og de siste dagene har det blitt publisert et tosifret antall artikler knyttet til koronakrisen. Se samlesak med alle artikler her.

– Vi har prioritert spørsmål som er direkte knyttet til det arbeidsgiveransvaret medlemmene våre har. Alt fra gjennomtenkning av hva som skal opprettholdes og hva som skal avvikles av oppgaver, til HMS-utfordringer i møte med smittede, syke og døde. Kirkelig personell vil kunne bli utsatt for smitte og har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø og nødvendig beskyttelse, påpeker Hougsnæs.

Mer enn 200 på gravplasswebinar

KAs egne kurs og konferanser den nærmeste tiden er avlyst, og som mange andre virksomheter er både internkommunikasjon og medlemskontakt lagt over på digitale løsninger. Tirsdag deltok mer enn 200 gravplassansatte, kirketjenere og andre på webinaret «Gravplassforvaltning i pandemitider». Se webinaret i opptak her.

– Jeg fulgte selv med på seminaret som vanlig deltaker. Det var veldig hyggelig å merke at folk satte pris på å kunne møtes på en ny måte – og også på en rimelig, tidseffektiv og miljøvennlig opplæringsform. Vi jobber for å få på plass flere webinarer/nettkurs i tiden som kommer, sier Hougsnæs.

En høyt prioritert oppgave er å få avklart mest mulig av de spørsmålene som det tilligger helsemyndighetene å ta beslutninger om – og gi rask informasjon videre til medlemmene om mulige konsekvenser for arbeidet i Den norske kirke og andre medlemsvirksomheter. Smittevernloven gir for eksempel den enkelte kommune og kommunelege stort beslutningsansvar også for hva som kan gjennomføres av kirkelige sammenkomster og seremonier.

Vil sikre avklarte rammebetingelser

– Vi jobber også inn mot Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Barne- og familiedepartementet, KS og Kirkerådet for å sikre mest mulig avklarte rammebetingelser for det kirkelige arbeidet. Vi er blant annet i dialog både med Kirkerådet, KS og departementet for å få avklart at midlertidig reduksjon i den lokalkirkelige aktivitet ikke skal medføre reduksjon i de økonomiske tilskuddene til Den norske kirke, sier Hougsnæs.

Sist lørdag gikk kulturminister Abid Raja (V) ut og forsikret frivillige organisasjoner om at de vil få beholde mottatt og/eller vedtatt statlig tilskudd, selv om aktiviteten det er søkt for må avlyses på grunn av bestemmelsene fra helsemyndighetene.

– Vi har bedt om en lignende forsikring på tros- og livssynsfeltet også, sier KAs administrerende direktør.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone