Kirken i Gausdal hedres for sikringsarbeid

Leder for KA Kirkebyggforsikring, Knut Are Hole (t.h.), overrakte Sikringsprisen 2019 til Gausdal kirkelige fellesråd ved (f.v.) leder Karl Kleva, tidligere leder Jo-Inge Sævik og kirkeverge Anne Berit Grimstad. Årets pris er på 25.000 kroner pluss serigrafiet «Vinterskog» av Erling Enger. Foto: KA
Publisert: 17/12/2019
Kirkeverge Anne Berit Grimstad løfter fram det gode samarbeidet med kommunen som avgjørende i arbeidet med sikring av de fem kirkene i Gausdal.

– Dette er vi kjempeglade for. Vi synes det er stas å få denne prisen, sier Anne Berit Grimstad, kirkeverge i Gausdal.

Gausdal kirkelige fellesråd er tildelt Sikringsprisen 2019 for sitt arbeid med å forebygge brann og andre skader på sine kirker. Prisen ble delt ut på kirkekontoret i Gausdal 16. desember.

– De kirkelige fellesrådene i Norge forvalter store materielle, kulturelle, historiske og bruksviktige verdier. Sikringen av disse verdiene er avgjørende for at også kommende generasjoner skal få ta del i dette, sier leder for KA Kirkebyggforsikring, Knut Are Hole.

Nøkkelbokser og vanntåkeanlegg

Gausdal kommune har fem kirker, hvorav to er fredet og tre såkalt listeført (definert som verneverdig kulturminne). Juryen peker på at prisvinneren har gjort mye sikringsarbeid og at det skal gjøres enda mer i fremtiden. Fellesrådet har blant annet:

  • Installert nøkkelbokser ved alle kirkene som er koblet opp mot brannvesenet slik at brannvesenet kommer seg inn i kirkene når alarmen går.
  • Installert vanntåkeanlegg i tre kirker (én i 2016 og to i 2019).

Enda en kirke får installert vanntåkeanlegg i 2020.

– Et imponerende arbeid

«Som en del av det totale sikringsarbeidet har fellesrådet også gått inn i et samarbeid med kommunen om utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for alle kirkene. Kommunen med sine fem kirker har en ekstra stor utfordring opp mot folketall (drøyt 6.000) og størrelse. Arbeidet som er gjort er også med bakgrunn i dette imponerende», skriver juryen.

– Det er veldig fint å fokusere på det gode samarbeidet med kommunen, både politikere og administrasjon. Vi har fått betydelige midler til investeringstiltak opp gjennom årene, forteller Anne Berit Grimstad, som har vært kirkeverge i Gausdal i 20 år.

Legger vekt på kreativitet

Sikringsprisen deles ut av KA Kirkebyggforsikring og forsikringsselskapet Knif Trygghet, og den er delt ut til sammen fire ganger. Prisen tildeles fellesråd eller menighetsråd (i ettsoknskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg.

I juryens arbeid er følgende kriterier lagt til grunn:

  • Langsiktig, systematisk og målrettet arbeid
  • Nybrottsarbeid innen sikringsarbeid
  • Tiltak som har utvist særlig kreativitet eller innovasjon
  • Tiltak som har bidratt til fellesløsninger, nye samarbeidsformer eller bedre samordning av sikringsarbeidet mellom ulike instanser

Gausdal kommune har fem kirker: Aulstad, Follebu, Svatsum, Vestre Gausdal og Østre Gausdal. Kommunen ligger sentralt i dagens Oppland fylke. Kommunen grenser i nord til Sør-Fron, i nordøst til Ringebu, i øst til Øyer, i sør til Lillehammer og Nordre Land, og i sørvest til Nord-Aurdal og Øystre Slidre.

 

FAKTA: Sikringsprisen

  • Sikringsprisen ble etablert i 2016 av KA Kirkebyggforsikring og Knif Trygghet.
  • Prisen gis til et kirkelig fellesråd som har utmerket seg ved målrettet arbeid med sikring av sine kirkebygg. Prisen er på 25.000 kroner som skal gå til et faglig, sosialt eller arbeidsmiljøtiltak blant tilsatte i fellesrådet. I tillegg kommer et kunstverk.
  • Tidligere vinnere er Bamble (2016), Oslo (2017) og Hamar (2018).
  • KAs Kirkebyggforsikring forsikrer om lag 70 prosent av kirkebyggene. Forsikringsordningen er etablert av KA i samarbeid med Knif Trygghet forsikring.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone