Kirkesikringsprisen 2017 til Kirkelig fellesråd i Oslo

Publisert: 15/11/2017
– Tusen takk for en pris vi i Oslo er svært stolt over å motta. Takk! Sammen med teknisk stab og enkeltpersoner i Kirkelig fellesråd i Oslo har vi hatt en systematisk gjennomgang av brannsikring i alle våre 65 kirker, 24 av dem verneverdige. Det gjør godt å bli verdsatt for dette arbeidet, sa en stolt kirkeverge i Oslo, Robert Wright.

Prisen ble delt ut på Landskonferansen for kirkeverger, 14. november.  

I begrunnelsen fra juryen heter det at Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) over flere år har jobbet systematisk med brannsikkerhet, både teknisk og organisatorisk. De har både utarbeidet brannsikringsrelaterte retningslinjer og innført digital brannbok som en erstatning for tidligere brannperm i papirutgave. Dette er gjort som et ledd i det langsiktige, systematiske og målrettede arbeidet for sikring av kirkebyggene. Prosjektet har gitt en bedre oversikt over brannrisiko, og er et samarbeid mellom KfiO og flere av Oslo kommunes etater og foretak. 

KA har tidligere vist til at et minimum av brannsikring i et kirkebygg må være et brannvarslingssystem. KfiO har fulgt denne oppfordringen og montert brannvarslingsanlegg med direktevarsling til 110 i alle sine kirkebygg. De har også utarbeidet en enhetlig drifts- og vedlikeholdsavtale for anleggene som vil gi en trygg og tidlig varsling ved et branntilløp. I tillegg til dette har de etablert en jevnlig termografering av sikringsskapene i alle sine kirkebygg, og montert slokkeanlegg i flere av de eldre og sårbare kirkebyggene. 

– Etter de nye brannforskriftene som trådde i kraft 1.1.2016, legges det stor vekt på eiers og forvalters ansvar for å etablere et helhetlig og kontinuerlig brannsikringsarbeid. Vi opplever at KfiOs arbeid med brannsikkerhet er forbilledlig for andre fellesråd, og ønsker å tildele sikringsprisen for 2017 til Kirkelig fellesråd i Oslo. Dette sa administrerende direktør i KA, Frank Grimstad, under tildelingen.

Prisen er på 25 000 kroner som går til tiltak av sosial eller faglig karakter, eller arbeidsmiljøtiltak i staben i den aktuelle virksomheten. I tillegg får prisvinneren også et grafisk trykk av kunstneren Håkon Gullvåg.

KA har i et samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert Kirkesikringsprisen. Prisen tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone