Brannsikringsprisen 2016 gikk til Bamble

Kirkeverge i Bamble, Astrid Gundersen mottok prisen fra Frank Grimstad i KA (t.v) og Svein Rødskog i KNIF.
Publisert: 26/09/2016
Bamble kirkelige fellesråd har vunnet brannsikringsprisen 2016. Prisen ble i dag utdelt på KAs høstkonferanse.

Bergen Kirkelige Fellesråd ved Akasia vant hederlig omtale for sitt arbeid med sikringsmanual for Mariakirken.

I begrunnelsen fra juryen heter det at Bamble kirkelige fellesråd har tatt sikkerhet på alvor, og i en årrekke jobbet for å få et godt brann- og tyverisikringsnivå for sine kirkebygg.

De har arbeidet overfor kommunen for å få midler til å gjennomføre et større prosjekt med installering av vanntåkeanlegg i Bamble og Herre kirke i 2013. I begge kirkebyggene er det også installert utvendige dyser for å imøtekomme trusselen med påtenning, da påtenning er årsak til mer enn 50 % av alle kirkebranner.

I tillegg har de installert både brann og tyverialarmer, samt elektriske låssystem. De har utarbeidet gode rutiner for sikring, risikovurdering og jevnlige kontroller, etablert flombelysning og låst fast søppelkonteinere i god avstand fra kirkebygget. De har også jobbet med forebyggende tyverisikring ved å registrere inventaret, slik at det blir sporbart og dermed mindre attraktivt å stjele.

Bamble kirkelige fellesråd forvalter fire kirkebygg. To av disse er listeført: Bamble kirke fra 1845, som er Norges første gotiske kirke, og Herre kirke fra 1905.

Prisen er 25 000 kr som går til tiltak av sosial eller faglig karakter, eller arbeidsmiljøtiltak i staben i den aktuelle virksomheten. I tillegg får prisvinneren også et grafisk trykk av kunstneren Øivind Sand.

KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert brannsikringsprisen. Prisen tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone