Gravplass og nye kirkebygg skapte engasjement

Trygve Jordheim, Marit Synnøve Loland Tveit, Nils Olav Larsen og Stein Reinertsen i samtale på Kirkeskipet. Foto: KA/TK-prod
Publisert: 16/08/2019
Her kan du se sendingene fra KAs panelsamtaler på Kirkeskipet under Arendalsuka i opptak.

Hvordan påvirkes menigheten og lokalsamfunnet av å få ny kirke, og hva gjør menigheten for at bygget skal bli mest mulig brukt? Hva kan kirken brukes til – og ikke? Og hva tenker kommunepolitikerne at de får igjen når de bevilger penger til ny kirke?

Fersk KA-undersøkelse: Alle piler peker oppover med ny kirke

Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp da Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark. Marit Synnøve Loland Tveit, leder av byggekomiteen for ny kirke på Flekkerøy og Nils Olav Larsen, ordfører i Vennesla (KrF) møtte Trygve W. Jordheim, kommunikasjonssjef i KA, til samtale på Kirkeskipet under Arendalsuka fredag.

Se sendingen om nye kirkebygg:

Delte meninger om kirkelig gravplassforvaltning

Kan kirkelig gravferdsforvaltning fungere for alle? var temaet under den andre panelsamtalen i KA-regi på Kirkeskipet fredag. Utgangspunktet var regjeringens forslag til ny trossamfunnslov (lagt fram 21. juni 2019). I dette forslaget fortsetter Den norske kirke å ha ansvaret for gravplassforvaltningen på vegne av storsamfunnet, også etter at statskirkeordningen er borte. 

Deltakerene i denne panelsamtalen hadde en bred spredning med tanke på ståsted. 

Debatt: «Livssynsåpne gravplasser i kirkelig regi»

Først ut var Harald Danielsen (rådmann i Arendal kommune), Anne Hansen Vartdal (Leder, Arendal kirkelige fellesråd) og Øystein Dahle (Avdelingsdirektør, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter).

Slik leverer kirken gravplasstjenester til hele befolkningen

Deretter tok Marianne Løge (organisasjonsrådgiver, Human-Etisk Forbund avd. Aust-Agder) Terje Eikin (varaordfører i Arendal og medlem av pinsemenigheten Sørlandskirken) og Anne Sender (spesialrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) over. 

Se sendingen om kirkelig gravplassforvaltning for alle: 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone