Nå blir dåpsbarna anonyme – kirken tar konsekvensen av GDPR

Biskop Helga Haugland Byfuglien, avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA og avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet beklager at den nye personvernlovgivningen fører til at barn heretter vil bli døpt «anonymt». Foto: KA
Publisert: 01/04/2019
Presten kommer ikke lenger til å spørre «Hva heter barnet?» når noen bæres til dåp i Den norske kirke. Barns personvern må veie tyngst, konkluderer et kirkelig GDPR-utvalg, som anbefaler hasteendring av dåpsliturgien.

NB! Denne saken var en aprilspøk fra KA, Kirkerådet og Bispemøtet. Les mer her.

Kirkemøtet får en ekstra sak på bordet på avslutningsdagen i dag: Den kirkelige arbeidsgruppen som har jobbet med å vurdere konsekvensen av strengere personvernlovgivning, har konkludert med at dåpsliturgien må endres.

– Det er dessverre liten tvil om at barns personvern krenkes når navnet forkynnes for hele menigheten. Derfor anbefaler vi at enkelte formuleringer i dåpsliturgien tas ut eller justeres. Mest merkbart vil det nok være at presten ikke lenger vil innlede dåpshandlingen må å spørre hva barnet heter, sier Ole Inge Bekkelund.

Han er avdelingsdirektør i Kirkerådet og medlem av den sentralkirkelige arbeidsgruppen som har vurdert konsekvensene av innføringen av EUs personvernforordning GDPR i fjor sommer. GDPR gir personopplysninger, slik som navn og bosted, sterkere vern. Forordningen stiller også strengere krav til samtykke for deling og oppbevaring av disse.

– Utenkelig å bryte loven

Avdelingsdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Øystein Dahle, er også med i arbeidsgruppen. Han er forberedt på at mange vil oppleve tilnærmingen som firkantet.

– Samtidig er vårt viktigste anliggende i denne saken å hjelpe kirkelige virksomheter med å unngå at deres ansatte bryter loven som en del av et sakrament som er forbundet med fest og glede. Derfor går vi til det skritt å anbefale Kirkemøtet å gjøre en hasteendring i liturgien, sier Dahle.

Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, beklager det som nå skjer.

– I dåpen tar menigheten imot barna. Det blir veldig rart å gjøre det uten å kunne fortelle menighetene hvem det er som blir døpt. Samtidig er det utenkelig for Den norske kirke å videreføre en liturgi og en praksis som bryter loven, sier hun.

Får støtte fra Datatilsynet

I en melding på Datatilsynets nettside gir direktør Bjørn Erik Thon full støtte til tiltaket. For ham har dette lenge vært en kampsak, heter det.

 Det er helt riktig at man ikke kan lese opp barnets navn. Dette er tross alt høyst privat, og noe verken menighet eller prest har noe med. Vi mener imidlertid det kan passere at man leser opp barnets initialer. Det betyr at presten kan lese opp det kjente og kjære spørsmål «hva skal barnet hete», og skal barnet hete Svein Norman Ueland Svensen, kan man si «barnet skal hete SNUS». Vi synes dette er en god mellomløsning, sier Thon (som riktig nok tar feil i påstanden om hvordan prestens «kjente og kjære spørsmål» er formulert – liturgien sier «Hva heter barnet?», ikke «Hva skal barnet hete?»).

Vil unngå «guttefarge» og «jentefarge»

Den sentralkirkelige GDPR-arbeidsgruppen vurderte også å be Kirkemøtet vedta å oppfordre foreldre til ikke å benytte lyseblå eller rosa sløyfebånd som tilbehør til dåpskjolen, ettersom kjønn også er regnet som en personopplysning. Man konkluderte imidlertid at dette ville bli oppfattet som en uønsket legitimering av begrepene «guttefarge» og «jentefarge», og dette ble derfor skrinlagt.

Også i forbindelse med konfirmasjon blir navn på mindreårige lest opp i gudstjenesten. GDPR-arbeidsgruppen vil i nær fremtid utarbeide et samtykkeskjema som både konfirmant og foreldrene må signere for at dagens konfirmasjonsliturgi fortsatt skal kunne brukes.

Ved vigsel vil brudefolkene heretter måtte signere et samtykkeskjema som allerede er til gjennomgang hos Datatilsynet.

NB! Denne saken var en aprilspøk fra KA, Kirkerådet og Bispemøtet. Les mer her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone