Webinar i opptak: Fant folkekirkelig maktkamp i kirkeruinene

Ingrid Staurheim fant sterke følelser, ulike kirkeidentiteter og folkekirkelig maktkamp da hun intervjuet folk som hadde mistet kirken sin i brann.

– Selv om det norske samfunnet har sterke sekulære trekk, er kirkebyggene fremdeles viktige for menneskers individuelle og kollektive identitet. Lokalsamfunnets reaksjoner på en kirkebrann åpner for å synliggjøre kirkebyggets sammensatte betydning, sier spesialrådgiver i KA, Ingrid Staurheim.

Avhandlingens fulle tittel er «Kirkebygg og identitet. En religionssosiologisk undersøkelse av folks forhold til kirkebygget belyst gjennom reaksjoner på (to) kirkebranner».

Se opptak av webinar avholdt 22. oktober i videovinduet.

Disputasen fant sted 28. august, og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har publisert hele forelesningen som lydfil. Den kan du høre her.

Les mer: Har forsket på folks forhold til kirker som brant

Powered by Cornerstone