Ingrid Staurheim har forsket på reaksjonene etter brannen i Østre Porsgrunn kirke (bildet) og Våler kirke. Foto av branntomta: Bjørn Harry Schønhaug. Foto av Staurheim: Malin Enggrav

Har forsket på folks forhold til kirker som brant

Ingrid Staurheim har analysert reaksjonene blant lokalbefolkningen etter to kirkebranner. Nå skal hun forsvare avhandlingen «Kirkebygg og identitet».

– Jeg glad for å være i mål med prosjektet. Nå gleder jeg meg til å offentliggjøre avhandlingen, og jeg håper mange både fagmiljø og andre finner den interessant, sier Ingrid Staurheim.

Hun jobber som spesialrådgiver i KAs avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, men de siste årene har hun vært frikjøpt deler av tiden for å forske på hva som skjer i befolkningen når kirken deres brenner. Feltarbeidet er gjort i Våler og Porsgrunn, der kirker brant ned til grunnen i henholdsvis 2009 og 2011.

– Synliggjør kirkebyggets sammensatte betydning

Avhandlingens fulle tittel er «Kirkebygg og identitet. En religionssosiologisk undersøkelse av folks forhold til kirkebygget belyst gjennom reaksjoner på (to) kirkebranner».

– Selv om det norske samfunnet har sterke sekulære trekk, er kirkebyggene fremdeles viktige for menneskers individuelle og kollektive identitet. Lokalsamfunnets reaksjoner på en kirkebrann åpner for å synliggjøre kirkebyggets sammensatte betydning, sier Staurheim.

I sammendraget heter det blant annet: «Tross sterke reaksjoner og mye medieomtale av kirkebranner, foreligger det lite forskning som legger kirkebrann til grunn for å tolke menneskers tilhørighet til kirkebygget og Den norske kirke. Avhandlingen viser at kirkebygget står som et synlig referansepunkt for ulik tilhørighet og betydning. Når kirkebygget forsvinner i brann oppstår det sterke reaksjoner og et tomrom som lokalsamfunnet ønsker å fylle med å gjenreise bygget. Gjenreisningen utvikler seg raskt til en konflikt om stedsplassering og arkitektoniske utrykk.»

– Maktkampen er en identitetskamp

I avhandlingen argumenterer Staurheim for at konflikten også inneholder en mer underliggende maktkamp om retten til å definere hva Den norske kirke er som folkekirke.

– Maktkampen er en identitetskamp, fordi forholdet til kirkebygget er fundert i forskjellige typer kirkeidentitet som både er religiøst og allmennkulturelt betinget, sier disputanten.

Direktør i KAs avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, Randi Moskvil Letmolie, gleder seg til å lese avhandlingen.

Identitet handler om å føle tilhørighet, og det er en viktig verdi i livene våre. Nå ser vi fram til å bli kjent med Ingrids forskning om om kirkens betydning i det å høre til, sier Letmolie.

Disputasen finner sted 28. august på Det teologiske fakultet i Oslo.

Les mer om Ingrid Staurheim her.

Powered by Cornerstone