Fornybar energi

Når man snakker om fornybar energi, dreier det seg om energi som ikke øker klimagassutslippet. Det mest vanlige energikildene er bio, vind og sol. Kirken har til nå ikke tatt i bruk vindkraft, men har enkelte steder tatt i bruk bio- og solenergi. Solenergi kan utnyttes enten ved å produsere varmt vann eller ved å produsere strøm. Utnyttelsen av solenergi har eksploder de siste årene, også i Norge.

Solceller på kirketak

I Den norske kirken har per februar 2020 fått to kirker med solceller på taket. Strand kirke i Rogaland fikk i oktober 2016 solceller på taket på nordsiden, mens Sarpsborg fikk sitt anlegg våren 2019. Solcelleanlegget på Strand kirke var og er et forbildeprosjekt og fikk derfor økonomisk fra staten gjennom Enova, Lyse energi og Stiftelsen UNI.

Viser til Strand kirke evalueringsrapport på høyre side.

Ønsker byggforvalter å redusere innkjøp av energi er energieffektiviseringstiltak det viktigste tiltaket før det vurderes egenproduksjon av fornybar energi. Et solcelleanlegg vil være et av de siste tiltak som gjennomføres for at kirkebygget skal kunne bli selvforsynt med energi. Energieffektiviserende tiltak kan være så mangt. Les mer om det under "Kom i gang med Enøk-tiltak".

Ved vurdering av et solcelleanlegg på et kirketak er to elementer særdeles viktig: A) kulturminnevurderinger, den visuelle endringen av bygget og B) en grundig brannsikkerhetsvurdering. Er det for visuelt krevende eller av andre årsaker ikke aktuelt å montere solceller på kirketak så kan kirken søk etter alternative plasseringer. Det kan være plassering på andre bygg i nærheten og det kan være montering på bakken. Enten på et område som kirken selv eier eller på et område som kirken kan leie. Dette er utbredte i Sverige, Danmark og ellers i Europa.

Et solcelleanlegg består typisk av følgende komponenter:

  • Solcellepanel med montasjesystem
  • Likestrømkabler (DC) fra solcellepanelene til inverter
  • Inverter, omformer likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC), med eller uten transformator
  • AC kabler fra inverter til sikringsskap eller til kontaktpunkt mot strømnett
  • Eventuelt brannbryter

I hovedprinsipp leveres det to typer solcelleanlegg. Det er nett-tilknyttet og ikke nett-tilknyttet solcelleanlegg. Det finnes utenpåmonterte, integrerte vegg/tak-anlegg og det finnes integrerte solcellefolie på takstein og andre bygningselementer. Frittstående solcelleanlegg på bakken er en kategori som ikke er så utbredt i Norge, men som kan være aktuelt hvis kirken eier eller kan leie arealer hvor det kan monteres bakkemontert solceller.

Rivende utvikling

Forskning og utvikling av solceller er i en rivende utvikling. Jevnlig kommer nye typer og løsninger som forbedrer effekten og det visuelle uttrykket og som gjør solcellene mindre og mindre synlig.

Gjeldende regelverk

Et solcelleanlegg er å anse som en elektrisk installasjon og skal derfor leveres etter Forskrift om elektrisk installasjon (FEL). Bruken av FEL dokumenteres ved utstedelse av en samsvarserklæring. Et solcelleanlegg skal utføres etter NEK 400.

Følgende regelverk skal følges ved montering av solceller:

1. Norsk regelverk som omfatter kontrollrutiner og produkter:

2. Norsk regelverk som omfatter brann:

3. Norsk regelverk som omfatter elektriske installasjoner:

Prosjektering av solcelleanlegg

Det er fristene å be solcelleleverandøren om å prosjektere anlegget, men det anbefales som ved alle andre byggearbeider å innhente en fagperson til prosjekteringsarbeidet. Solcelleanlegget er utsatt for konstant høy belastning, derfor er robuste standardiserte komponenter og høy prosjekterings- og monteringskompetanse viktig.

Powered by Cornerstone