Kom i gang med Enøk-tiltak

Her er en punktvis gjennomgang av fremgangsmåte for Enøk-tiltak i kirken.

Å sette i gang med store tiltak kan være en overveldende prosess, men Enøk-oppgradering trenger ikke nødvendigvis å være det. Ofte kan løsningen ligge i helt enkle brukertiltak uten kostnader.

Noen ganger må man sette i gang små til mellomstore tiltak, som tetting av luftlekkasjer eller oppgradering av eksisterende oppvarmingssystemer. I noen tilfeller kan det også være aktuelt med større tiltak som etterisolering eller overgang til nytt oppvarmingssystem.

Her er en punktvis gjennomgang av fremgangsmåten for Enøk-tiltak i kirken.

Observasjon

Legg merke til problemområdene. Er det kaldras fra vinduene? Trekker det langs gulvene? Dannes det istapper langs takutstikket? Er det nok effekt ved oppvarming? Hvordan er inneklimaet? Tekniske hjelpemidler som termografering kan brukes for å gi et bedre innblikk. Registrer også strømforbruket på tidspunktet før eventuelle tiltak. Husk å observere hvordan igangsatte tiltak virker i etterkant, slik at det blir mulighet for justering, og for å ha et godt kunnskapsgrunnlag dersom du eventuelt skal gå videre med større tiltak. 

Administrasjon

Sett i gang administrative tiltak dersom dette ikke er gjort før. Det kan innebære driftsrutiner, innføring av brukstilpasset oppvarming, lavere hviletemperatur og lukkerutiner. 

Energistyring

Vurder energistyring som sentralt driftskontrollanlegg, inneklimaregistrering, effektkontroll og eventuelt balansert ventilasjon med varmegjenvinning. 

Enkle bygningsfysiske tiltak

Vurder tetting eller utbedring av vinduer og dører. 

Energieffektive løsninger

Vurder varmepumpe, bergvarme, solfangere/solceller, fjernvarme, vannbåren varme, Led-lys. 

Større bygningsfysiske tiltak

Vurder eventuelle større bygningsfysiske tiltak som etterisolering av kirkeloft eller mot krypt. Før større bygningsfysiske tiltak er det viktig å få gjennomført en grundig tilstandsvurdering, slik at eventuelle latente bygningsskader blir oppdaget. 

Konvensjonelle løsninger

El-varmeovner.

Les mer om fremgangsmåten i dokumentet ENØK kirke som er utarbeidet av KA og Kirkerådet.

OBS: Før du eventuelt går igang med tiltak som går utover rent vedlikehold, må vernestatusen være avklart. Ha tett dialog med biskop/respektive vernemyndigheter før større Enøk-tiltak vurderes. Les mer om vernekategorier i artikkelen Endringer på kirkebygg

Powered by Cornerstone