Stillingsutlysninger: Webcruiter/kirkejobb.no

Publisert: 24/04/2015
KA-medlemmer kan publisere stillinger på kirkejobb.no gjennom rekrutteringsverktøyet Webcruiter.

Få hjelp av et effektivt verktøy i tilsettingsprosessen! KA har avtale med Talentech AS om publisering av stillingsannonser i rekrutteringsverktøyet Webcruiter med tilgang til søkerlister og utsendelse av avslagsbrev.

Annonsene blir publisert på samlesiden kirkejobb.no og på Navs sider for ledige stillinger.

Bruk av tjenesten effektiviserer rutinene og bidrar til at du fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. Det er viktig at alle søkere blir fulgt opp fra begynnelsen til slutt. Dette sikrer også at prosessen er i tråd med kravene til behandling av personopplysninger (GDPR), da søknader blir slettet i etterkant.

Det er inngått en rammeavtale som innebærer at KAs medlemmer får tilgang til tjenesten til faste avtalte priser. Pris per stilling er kr 4.500 eks. mva. For andre gangs utlysning halveres prisen. Talentech AS kan også tilby publisering til finn.no, som koster 11.000 eks. mva. ekstra.

Dette er prosessen:

 1. Fyll ut bestillingsskjemaOverordnet beskrivelse av stillingen og virksomheten, arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner, personlige egenskaper, vi tilbyr, samt stillingstype, søknadsfrist og kontaktperson(er). Du krysser også av på om du vil ha annonsen publisert på nav.no (gratis) og/eller finn.no (koster ekstra) i tillegg til kirkejobb.no.
 2. Talentech lager annonsen.
 3. Lenke som kan benyttes på egne hjemmesider og som kan deles sosiale medier som Facebook og Linkedin blir tilsendt. Les nøye gjennom annonsen før dere deler den og gi beskjed om behov for endringer.
 4. Dersom dere annonserer i andre kanaler i tillegg, anbefaler vi at dere henviser til å søke på stillingen via kirkejobb.no 
 5. Alle kandidater må søke elektronisk.
 6. Dere vil få innlogging til Webcruiter slik at dere kan følge med på prosessen og se de søkere som kommer inn. Her er en video som viser hvordan dere henter ut kandidatoversikt og søkerlister.
 7. Så snart utvelgelsesprosessen er ferdig og senest 3 måneder etter søknadsfrist må navn på tilsatt oversendes Talentech slik at resterende kandidater kan få avslag. Dette er svært viktig da det sikrer kandidatenes eierskap til egne data i henhold til GDPR.
 8. Talentech sender svarbrev med det lokale fellesrådet/person som avsender. Hvis Talentech ikke har fått tilbakemelding innen 3 måneder vil prosessen avsluttes uten at kandidatene får tilbakemelding.
 9. Dersom stillingen skal lyses ut på nytt (andregangsutlysning) må dette informeres om før stillingen avsluttes, d.v.s. innen tre måneder etter søknadsfrist.

Hvordan går dere frem?

 1. Fyll ut bestillingsskjemaet for utlysningsgrunnlag og bestilling (lenke til høyre)
 2. Annonsen kan lages på bokmål eller nynorsk. Oppgi målform i bestillingen.

Bestillingen må skje minimum to dager før ønsket publiseringsdato.

Personvern

Talentech gjør oppmerksom på at den som rekrutterer må ha rutiner for behandling av personopplysninger, og at personopplysninger som ikke har et formål skal slettes. Dette gjelder data som er hentet ut fra systemet. Søknadsdata i Webcruiter blir slettet 6 måneder etter endt prosess.

 Spørsmål?

Send e-post til supportnorge@webcruiter.no med emne kirkejobb, eventuelt ring kundeservice hos Talentech på 22 30 11 52.

Kontaktperson i KA: Ingvild Engedal, tlf. 909 82 481

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone