Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Oppdatert avtale gjeldende fra 01.05.2022, legges ut så snart redaksjonskomiteen har avklart dokumentet. For endringer fra forrige avtaleperiode, se rundskriv. Gjeldende lønnstabeller pr. 01.05.2022 er publisert nedenfor.

For gjeldende lønnstabeller, se lenker under "Relaterte dokumenter" samt nedenfor.

Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske kirke. Vi gjør oppmerksom på at andre medlemmer i KA («organisasjonsmedlemmer») har en egen HTA. Vi presiserer at avtalen inneholder noen bestemmelser som gjelder kun for enten rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) eller for fellesråd/menighetsråd.

I avtalen er dette markert slik at enkeltbestemmelser som gjelder kun for rDnk er kursivert. Dessuten er det øverst i samtlige bestemmelser/kapitler som gjelder kun for rDnk eller kun for fellesråd/menighetsråd, angitt en forklarende setning om dette.

Parter:
Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedtariffavtalen.
Følgende 22 arbeidstakerorganisasjoner er parter i denne avtalen pr. 01.05.2021:
Akademikerforbundet
Arkitektenes fagforbund
Creo
Delta
Den norske kirkes presteforening
Det Norske Diakonforbund
Econa
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Kirkelig Undervisningsforbund
Lederne
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Sykepleierforbund
Parat
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Tekna
Utdanningsforbundet

Powered by Cornerstone