Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer – 01.05.2018-30.05.2020

I lenken til høyre finner du den oppdaterte versjonen av hovedtariffavtalen som gjelder medlemmer av KA som ikke er organer i Den norske kirke (nedlastbar PDF-versjon).

Tariffområdet omfatter følgende virksomheter:

  • IKO – kirkelig pedagogisk senter
  • IKO-forlaget
  • Vestby Frivillighetssentral
  • KIFO institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
  • Kristelig studieforbund
  • Hekta
  • Vake – kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
  • Kirkepartner
  • Norske kirkeakademier

Kirkens SOS ble i august 2021 godkjent av av styret som medlem i KA med overdratt partsanvar. Intensjonen er tilslutning til KAs tariffavtaler fra hovedoppgjøret i 2022.

Disse virksomhetene er også medlem av KA, men har ikke overdratt partsansvaret og er derfor ikke omfattet av hovedtariffavtalen: Søndagsskolen Norge, KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) og Svenska Margaretakyrkan.

Powered by Cornerstone