Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer 01.05.2020 – 30.04.2022

Denne hovedtariffavtale (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er såkalte «organisasjonsmedlemmer» i KA – virksomheter som ikke er organer i Den norske kirke. Den norske kirke har en egen hovedtariffavtale.

Alle virksomheter som er omfattet av avtalen er opplistet i avtalens vedlegg nr. 10, inkludert de nye som er kommet til i perioden.
Informasjon om endringer i avtalen siden forrige avtaleperiode er gitt i rundskriv 5/2021 og 11/2021.Materielt sett var endringene begrensede.

Klikk her for å lese og laste ned avtalen.

Gjeldende lønnstabell pr. 01.05.2021 (forhandlinger for 2022 skjer til høsten)

Vi håper avtalen fremdeles vil videreutvikles for å være stadig bedre tilpasset organisasjonenes behov og rammebetingelser, og at den også vil bidra til å skape attraktive arbeidsplasser.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedtariffavtalen. Følgende 10 arbeidstakerorganisasjoner er parter i denne avtalen pr. 01.05.2021:
Akademikerforbundet
Delta
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Kirkelig Undervisningsforbund
Parat
Samfunnsviterne
Utdanningsforbundet

Powered by Cornerstone