HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2024:

KA-styret har vedtatt retningslinjer for tariffoppgjøret

Styret i KA. På bildet: Lill Tone Grahl-Jacobsen, Aslak Wegge, Solveig Kopperstad Bratseth, Oddbjørn Eide, Bjørg Tysdal Moe, Gard Sandaker-Nielsen, Aud-Karin Hovi og Øystein Hagen. Foto: KA
Publisert: 05/06/2024
Etter måneder med medlemsinvolvering er prioriteringene i årets hovedtariffoppgjør klare.

Styrevedtaket som inkluderer retningslinjer for hovedtariffoppgjøret ble gjort 30. mai. Dermed er retningslinjene før lønnsforhandlingene på KA-sektoren klare.

KA-området har to hovedtariffavtaler, én for Den norske kirke og én for organisasjonene. Disse reforhandles henholdsvis 11.-12. juni og 18. juni.

Mer enn 300 på konferanser

KA er en medlemsstyrt organisasjon der styret velges fra landsrådet (generalforsamlingen), som igjen velges av representanter for virksomhetene. Det er derfor styret som vedtar de overordnede retningslinjene før de årlige tariffoppgjørene.

I løpet av april og den første uken i mai ble det avholdt tolv arbeidsgiverkonferanser, der til sammen mer enn 300 personer fra KAs medlemsvirksomheter deltok. Her fikk de muligheten til å komme med innspill og ønsker etter en gjennomgang av den tariffpolitiske situasjonen.

La fram sak for styret

Gjennomgangen var basert på et notat (tariffnotat) som var sendt ut på forhånd og som munnet ut i konkrete spørsmål som alle virksomhetene ble bedt om å besvare. Mange valgte å besvare spørsmålene skriftlig, i tillegg til å komme med innspill under konferansen.

Med utgangspunkt i medlemsvirksomhetenes ønsker, den overordnede situasjonen i norsk økonomi og med henblikk på frontfag og rammen for lønnsoppgjøret i offentlig sektor, la sekretariatet fram en sak til KA-styrets møte 30. mai, der vedtak ble gjort.

Følg hovedtariffoppgjøret 2024

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone