HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2024:

Dette er KAs prioriteringer år

Anne Cecilie Andresen, forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen KA. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/KA
Publisert: 05/06/2024
– Med en krevende økonomisk situasjon hos våre medlemmer som bakteppe, ønsker vi å bidra til bedre rekruttering og et forenklet avtaleverk.

Det sier forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen KA, Anne Cecilie Andresen, foran hovedtariffoppgjøret 2024.

KA-området har to hovedtariffavtaler, én for Den norske kirke og én for organisasjonene. Disse reforhandles henholdsvis 11.-12. juni og 18. juni.

– Rettssubjektet Den norske kirke har allerede vedtatt nedbemanning. Det er offentlig kjent at IKO, en av virksomhetene på organisasjonsavtalen, går med store underskudd og jobber med å finne en ny og bærekraftig driftsmodell. Vi vet også at andre organisasjoner og mange av de kirkelige fellesrådene sliter økonomisk, sier Andresen.

– Samtidig har flere av virksomhetene utfordringer med å rekruttere den arbeidskraften de trenger. Det er i skjæringspunktet mellom vanskelig økonomi og behovet for kompetente medarbeidere at vi vil søke å finne gode løsninger sammen med fagforeningene i årets hovedtariffoppgjør.

Ønsker forenkling av avtaleverket

Andresen sier at KA også har fått tilbakemelding fra medlemmene om behov for forenklinger i hovedtariffavtalen. Avtalen som gjelder for virksomheter i Den norske kirke har flere parallelle bestemmelser som har sitt opphav i at medarbeiderne tidligere tilhørte forskjellige tariffområder.

Dette innebærer at personer som jobber på samme arbeidsplass kan for eksempel ha forskjellige metoder for ansiennitetsberegning og i visse situasjoner forskjellige velferdsordninger.

Jobber for bedre rammebetingelser

Kirkelige og ideelle virksomheter leverer verdi til lokalsamfunn i hele landet i både høytid og hverdag, ikke minst som verdimessig infrastruktur, med psykososial beredskap, som kulturarena og ved å tilby inkluderende fellesskap for alle aldersgrupper. KA bruker mye tid og ressurser på å sikre medlemmene best mulig rammebetingelser.

– I forbindelse med behandlingen av Kommuneproposisjonen har vi understreket en forventning om at kommuner som nå får økte inntekter i 2025, også ivaretar lokalkirkens behov når midlene skal fordeles, sier Andresen.

– I tillegg jobber vi aktivt i dialog med både Stortinget og regjeringen om den statlige finanseringen av Den norske kirke, samt rammevilkår for organisasjonene. Her er det mye å ta tak i, sier Andresen.

Følg hovedtariffoppgjøret 2024

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone