HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2024:

Har møtt 311 mennesker i forberedelsene til tariffoppgjøret

Forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen, i samtale med HR-direktør i Kirkerådet, Erik Faye Lindvig, under arbeidsgiverkonferansen i Drammen denne uka. Foto: KA
Publisert: 02/05/2024
Arbeidsgiverkonferanser er nå gjennomført i alle bispedømmer. – En viktig lyttepost for både KA og medlemmene.

I juni er det hovedtarifforhandlinger på KA-sektoren. En sentral del av forberedelsene er arbeidsgiverkonferansene, som i år er gjennomført som fysiske arrangementer for første gang siden 2019. Totalt 311 personer har deltatt på de elleve konferansene.

– Det er fint å møte medlemmene, bli bedre kjent med dem og deres virkelighet og lytte til deres behov. Vi forhandler alltid på vegne av medlemsvirksomhetene, og møtene med deres representanter er helt sentrale når vi skal gjøre prioriteringer inn mot hovedtariffoppgjøret, sier forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen.

– Vi håper også at medlemmene blir bedre kjent med KA i løpet av en slik dag. Et mål er å gjøre arbeidsgiverkonferansene til en lyttepost begge veier.

– Gi god og gjennomtenkt respons

Kirkerådets ferske HR-direktør Erik Faye Lindvig deltok på arbeidsgiverkonferansen i Drammen denne uka, sammen med en rekke representanter for virksomhetene i Tunsberg bispedømme. Han er glad for muligheten til å møte og drøfte aktuelle tema med andre arbeidsgivere på sektoren.

– Det gjør oss i bedre stand i til å gi god og gjennomtenkt respons når vi skal gi tilbakemelding på status i KAs tariffnotat, påpeker han.

– Å delta på KAs arbeidsgiverkonferanse hjelper oss til å bli mer profesjonelle arbeidsgivere, sier, Brooke Bakken, kirkeverge i Færder.

– Vi får innføring i sentrale prinsipper og får oppdatert input på aktuelle saker og impulser på feltet.

Tarifforhandlinger i juni

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale for virksomheter i Den norske finner etter planen sted 11. og 12. juni.

Organisasjonsavtalen følger etter 18. juni. Disse medlemsvirksomhetene har sin arbeidsgiverkonferanse i Oslo 13. mai.

Tariffnotater med tilhørende spørsmål til virksomhetene er publisert med svarfrist 16. mai kl. 12.00.

Følg hovedtariffoppgjøret på KA-sektoren her.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone