– Viktig bidrag til å gjøre samspillet og samarbeidet best mulig

F.v. Jan Rune Fagermoen (avdelingsdirektør i Kirkerådet), Gard Realf Sandaker-Nielsen (nestleder i Kirkerådet), Harald Hegstad (leder i Kirkerådet), Bjørg Tysdal Moe (styreleder i KA), Oddbjørn Eide (nestleder i KA) og Marit Halvorsen Hougsnæs (administrerende direktør i KA). Foto: KA
Publisert: 15/05/2024
KA og Kirkerådet møttes for å snakke om fordeling av midler til fellesråd og andre KA-medlemmer.

– Fra Kirkerådets side satte vi pris på å møte både den valgte og den administrative ledelsen i KA på denne måten. Vi opplevde at møtet gav god anledning til gjensidig informasjon og drøfting om de utfordringer og muligheter Den norske kirke står overfor.

Det sier nyvalgt leder i Kirkerådet, Harald Hegstad, etter tirsdagens møte der han deltok sammen med nestleder Gard Realf Sandaker-Nielsen og avdelingsdirektør Jan Rune Fagermoen. Fra KA møtte styreleder Bjørg Tysdal Moe, nestleder Oddbjørn Eide og administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Nyttig å bli orientert

I den relativt nye samarbeidsavtalen mellom KA og Kirkerådet, undertegnet i november 2023, lyder ett av punktene under overskriften «Møteplasser» slik:

«Årlig konsultasjon før Kirkerådets mai-møte mellom politisk ledelse i Kirkerådet (AU) og KA om fordelingen av statlige midler og eventuelt andre økonomiske tilskudd til de kirkelige fellesråd og øvrige av KAs medlemmer.»

– Det var nyttig å bli orientert om den økonomiske situasjonen og å kunne samsnakkes om hvordan vi kan være med på å tilrettelegge, slik at førstelinjetjenesten i størst mulig grad blir skjermet for kutt, sier styreleder Bjørg Tysdal Moe i KA.

To møter årlig

I samarbeidsavtalen er det også avtalt et årlig kontaktmøte mellom KA og Kirkerådet, der både politisk og administrativ ledelse skal delta.

– Disse to årlige møtepunktene vil være et viktig bidrag til å gjøre samspillet og samarbeidet best mulig, sier kirkerådsleder Harald Hegstad.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone