STATSBUDSJETTET 2024:

Videreføring for de fleste, strammere for Kirkens SOS

Synshemmede og ledsagere på pilegrimsvandring fra Stiklestad til Trondheim i regi av KABB i sommer. Foto: KABB
Publisert: 06/10/2023
De fleste av KAs ideelle medlemsorganisasjoner får videreført sine tilskudd i forslaget til statsbudsjett for 2024, men for Kirkens SOS er rammevilkårene igjen stramme.

Ideelle og frivillige organisasjoner med kristen verdiforankring utgjør en økende del av KAs medlemsmasse. Flere av disse mottar tilskudd direkte over statsbudsjettet eller gjennom tilskuddsordninger som er søkbare, slik KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte), Norske Kirkeakademier, K-stud (Kristelig studieforbund), Kirkens SOS og Norges Kristne Råd.

De fleste disse er blitt videreført med justering for lønns- og prisvekst i forslaget for 2024.

– Anerkjenner organisasjonenes viktige bidrag

Direktør for politikk, ledelse og innovasjon i Hovedorganisasjonen KA, Jens A. Bjelland, trekker frem at tilskuddet som KABB får for å drive lydbibliotek gjennom Nasjonalbiblioteket i år er justert for lønns- og prisvekst.

– Det var det ikke i fjor, noe som gav et reelt kutt, påpeker han.

For Norske kirkeakademier videreføres og justeres tilskuddet de mottar gjennom spilleoverskuddet fra Norsk Tipping. Det samme gjelder tilskuddet til Norges Kristne Råd, samt rammetilskuddet som K-stud får del i.

– Med dette budsjettet anerkjenner regjeringen det viktige bidraget KAs medlemsorganisasjoner i frivillig og ideell sektor yter for å skape et varmere og mer opplyst samfunn, sier Bjelland. – Samtidig kunne regjeringen gjort mer dersom de virkelig ville satse på frivillig sektor, påpeker han.

Fortsatt krevende for Kirkens SOS

Kirkens SOS ble for budsjettåret 2023 flyttet fra å ha et fast tilskudd på statsbudsjettet, til å måtte søke om tilskudd fra en pott for frivillige organisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet. I statsbudsjettforslaget for 2024 videreføres tilskuddet på samme nivå som i revidert nasjonalbudsjett for 2024, uten justering for lønns- og prisvekst. Regjeringen varsler i budsjettet at det skal bli mulig å søke om flerårige tildelinger, men innretningen på dette er uklar.

– Endringen i statsbudsjettet for 2023 skapte stor usikkerhet for mange frivillige organisasjoner. Vi er skuffet over at tilskuddet til hjelpetelefoner som Kirkens SOS ikke justeres i en tid med høy prisvekst i samfunnet, sier Bjelland.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone