STATSBUDSJETTET 2023:

Kutter 10 millioner i regjeringens kirkebyggsatsing

Haslum kirke i Bærum er fra 1100-tallet. Foto: KA
Publisert: 30/11/2022
Regjeringen foreslo 50 millioner til kirkebygg i 2023. I den endelige budsjettavtalen er summen 40 millioner.

– Skal vi nå målet om rehabilitering av middelalderkirker innen 2030, må vi ha høyere tempo, uttalte avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i starten av oktober.

Da var bevilgningen på budsjettposten «Tilskot til freda og verneverdige kyrkjebygg» 50 millioner – halvparten av det KA mener må til i 2023. I budsjettavtalen med SV er ytterligere 10 millioner tatt bort, slik at fasiten blir 40 millioner.

– Tilstanden til mange av de mest verdifulle kirkebygningene er akutt. Per i dag er det kirker som råtner på rot fordi det ikke blir bevilget tilstrekkelig med vedlikeholdsmidler. Da hjelper det ikke med kutt på ti millioner, sier Lågøyr til Vårt Land.

Ett av fem hovedmål i regjeringens tros- og livssynspolitikk i 2023 er at «Kulturhistorisk viktige kyrkjebygg skal vere i forsvarleg stand».

– Når Riksantikvaren sier at de statlige midlene fungerer som katalysatorer for kommunenes prioritering av kirkevedlikehold, er det viktig at regjeringen er offensiv, uttalte Lågøyr i forbindelse med at regjeringen la fram sitt budsjettforslag.

Her kan du lese KAs utspill i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet 6. oktober:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone