TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN:

– Selvfølgelig skal kirken være med

Panelsamtale under Trosopplæringskonferansen. F.v. Marit Brandt Lågøyr, Dag Inge Ulstein, Kristine Andersen (delvis skjult) og Atle Sommerfeldt. Foto: KA
Publisert: 19/10/2022
Trosopplæringskonferansen åpnet med panelsamtale om samskaping.

Om lag 1.000 mennesker var samlet på The Cube på Gardermoen onsdag, da Trosopplæringskonferansen ble arrangert fysisk for første gang siden 2019. Konferansen er Norges største og viktigste møtested for ansatte og frivillige som arbeider med menighetsutvikling, trosopplæring og barn og unge.

Fellesprogrammet i den store salen startet med panelsamtale under ledelse av avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA. Temaet var samskaping: Hvordan kan kirke og kommune jobbe sammen for å løse en definert utfordring?

Et møte på Joker i Enebakk

Innledningsvis fikk konferansedeltakerne se en film fra Enebakk: Et samskapingsprosjekt med basis i kirken har vokst fram etter at Richard, innom Joker på vei hjem etter et nedslående møte på Nav, tok kontakt med Bjørg, som han visste hadde jobbet hos namsmannen.

I dag har Richard orden på økonomien og fast jobb på kirkegården. «Ressursgruppa» består av sju pensjonister som ser seg selv som diakonale medarbeidere. Se filmen om Richard og Bjørg nederst i artikkelen.

«Hva kan vi gjøre for dere?»

I panelet satt stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein (KrF), Kristine Andersen fra TID kafé i Ål og spesialrådgiver/biskop emeritus Atle Sommerfeldt. Sistnevnte var opptatt av at kirken må bruke mottakerens språk og snakke inn i den virkeligheten kommunen opererer i.

– Vi må oversette: «Hva kan vi gjøre for dere?» blir kanskje heller «Hva kan vi gjøre for at kommunen skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til bærekraftsmålene?», sa Sommerfeldt.

Oppfordret til stolthet over kirken

Dag Inge Ulstein fikk spørsmål fra Lågøyr om hva politikerne nasjonalt kan gjøre for å legge til rette for samskaping.

– Vi må jobbe for at det blir sånn at «selvfølgelig skal kirken være med», svarte Ulstein, som oppfordret tilhørerne til stolthet over egen arbeidsplass og over mulighetene som ligger i den posisjonen som Den norske kirke har i lokalsamfunnene.

IKO står i spissen for Trosopplæringskonferansen, med støtte fra Kirkerådet. Nytt av 2022 er at KA og Kirkens Nødhjelp er med som samarbeidspartnere og medlemmer av styringsgruppen.

 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone