Drøftet strømstøtte til kirken med trosministeren

F.v. Jan Rune Fagermoen (Kirkerådet), Marit Brandt Lågøyr (KA), Kjersti Toppe (tros- og livssynsminister, Sp), Ole Gustav Narud (statssekretær i Kommunaldepartementet, Sp), Knut Are Hole (KA) og Øystein Dahle (KA). Foto: Per Ivar Lied/BFD
Publisert: 03/05/2022
Kommunene drøyer med å gi fellesrådene ekstra tilskudd til rekordhøye strømregninger. KA ber regjeringen om å gi kommunene en ny dytt.

– En god og konstruktiv samtale, oppsummerer KAs Marit Brandt Lågøyr etter tirsdagens møte i Barne- og familiedepartementet.

Sammen med kollegene Knut Are Hole og Øystein Dahle fra KA og Jan Rune Fagermoen fra Kirkerådet møtte hun tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) og statssekretær i Kommunaldepartementet, Ole Gustav Narud (Sp).

Toppe: Kommunene må ta ansvar

Noe av bakteppet for møtet var de rekordhøye strømprisene i høst og vinter. I januar meldte nærmere halvparten av de kirkelige fellesrådene om «betydelige økonomiske utfordringer» med dette.

Den norske kirke ble likevel ikke inkludert i regjeringens strømstøtteordninger. I stedet fastslo Kjersti Toppe at ansvaret ligger på kommunene, som finansierer lokalkirkens virksomhet og kirkebyggene.

– Jeg vil være tydelig på at økende strømregninger for kirker ut fra dette må håndteres av kommunen. Dette ansvaret gjelder også selv om strømprisene er blitt høye, sa statsråden til Vårt Land i februar.

Venter fortsatt på svar

En undersøkelse KA gjennomførte blant fellesrådene i mars viser at andelen fellesråd med strømprisutfordringer ligger stabilt, men at mange av kommunene ikke har fulgt opp Toppes beskjed.

Drøyt 60 prosent av de fellesrådene som sliter med strømregningene har vært i kontakt med spørsmål om ekstra tilskudd for 2022. Blant disse venter 2 av 3 fortsatt på svar. 1 av 5 har allerede fått avslag.

Bare 4 prosent av dem som har bedt om ekstra tilskudd har fått det. Dette tilsvarer mellom 7 og 8 fellesråd på landsbasis.

– Håper regjeringen åpner verktøykassa

– Samtidig er det mange steder en konstruktiv dialog både politisk og administrativt. Her må vi få ballen i mål i form av økte tilskudd for å dekke ekstra strømutgifter i millionklassen, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

– Nå håper vi regjeringen åpner verktøykassa og pusher kommunene til å bevilge ekstra midler, slik at vi slipper kutt i aktivitet, stillinger eller vedlikehold av kirkebygg. Kommunene har tross alt fått 4,5 milliarder i økte frie inntekter i 2022, i tillegg til at en rekke av kommunene har store ekstra inntekter fra kraftverk, poengterer hun.

Les mer i Vårt Land: Kirkelig fellesråd i Oslo blir bedt om å vente på revidert budsjett i juni. Alternativet til ekstra strømtilskudd kutt i bemanning, drift og vedlikehold. (krever innlogging)

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone