– Kirken står ikke om tårnene faller, så det må vi gjøre noe med

Barne- og familieminister med ansvar for tro og livssyn, Kjersti Toppe (Sp), i samtale med KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs etter lanseringen av Kirkekontroll 2021. Foto: KA
Publisert: 09/12/2021
– En viktig rapport med et budskap som jeg tar på stort alvor, sier statsråd Kjersti Toppe etter lanseringen av Kirkekontroll 2021.

– Kirkevedlikehold er en viktig satsing. Det betyr veldig mye og er et område der departementet jobber mye med hvordan man skal prioritere arbeidet fremover, sa barne- og familieminister med ansvar for tro og livssyn, Kjersti Toppe (Sp), under lanseringen av Kirkekontroll 2021 torsdag morgen.

LES MER: Kirkenes tilstand kartlagt: – Innsatsen må trappes opp

Hvert fjerde år kartlegger KA tilstand og sikringstiltak for alle kirkebygg tilhørende Den norske kirke. Dette er nå gjort for femte gang.

– Dette er en veldig viktig rapport med et budskap som vi og jeg tar på stort alvor, sa Toppe.

– Kirkebygg er jo veldig viktige for samfunnet og betyr masse for folk, både unge og gamle.

Tenkte på salme

Hun fortalte at hun ble sittende og tenke på salmen «Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller» under presentasjonen.

– Men det er jo ikke helt sant, det der. Det var sikkert ikke ment helt bokstavelig, men kirken står jo ikke om tårnene faller, så det må vi gjøre noe med, fastslo ministeren.

– Veldig sårt tiltrengt

Toppe omtalte funnene i rapporten som alvorlige, særlig for middelalderkirker i stein.

– Rapporten blir viktig når man fra departementets side skal sette i gang bevaringsprogrammet og få en fullstendig oversikt, sånn at vi kan prioritere hvor statens innsats skal gå inn nå – også i forbindelse med delingen av Opplysningsvesenets fond, for da får vi også en ekstra innsats inn mot kirkevedlikehold. Det er veldig sårt tiltrengt, det viser rapporten. Og den viser at statens innsats overfor kommunene hjelper, at den er veldig viktig og helt nødvendig.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone