Smittevernveilederen er tilbake

Utendørs julegudstjeneste vil også i år ha plass til veldig mange flere deltakere enn dersom man bruker kirkerommet. Bildet viser utendørs gudstjeneste ved Østenstad kirke i Asker julaften 2020. Foto: KA
Publisert: 14/12/2021
Regjeringen har innført en rekke nasjonale tiltak som påvirker aktivitetene i kirken.

OBS! SAKEN ER UTDATERT!

Spredningen av koronaviruset har tiltatt, og antall smittede og innlagte er høyt ifølge helsemyndighetene. Derfor valgte regjeringen å innføre flere nasjonale tiltak som påvirket kirkelig virksomhet fra 9. desember. Tiltakene ble ytterligere forsterket fra 15. desember. Tiltakene gjelder både innendørs og utendørs arrangementer.

Kirkerådet, Bispemøtet, KA og Norges kirkevergelag har samarbeidet om å utvikle en ny smittevernveileder, som er oppdatert i tråd med tiltakene som ble innført med virkning fra 15. desember.

«I den situasjonen vi nå er i er det viktig å ikke lukke kirkedøren, men heller vurdere hva av det planlagte som kan gjennomføres lokalt i samråd mellom prest/prost og menighetsråd/kirkeverge. Det er viktig for mange å møte en åpen kirkedør og å kunne oppsøke en gudstjeneste eller et kirkelig tilbud, men selvsagt innenfor rammene av smittevernreglene. Mange har erfaring fra åpne kirker, kirkevandringer og utendørsarrangement i julen 2020, som kan gjenbrukes i år», heter det i innledningen til veilederen.

Her finner du den oppdaterte smittevernveilederen for Den norske kirke.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone