Møtte statssekretæren til samtale om ny trossamfunnslov

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs (t.v.) og statssekretær Jorunn Hallaråker. Foto: KA
Publisert: 26/06/2019
Jorunn Hallaråker (KrF) startet dagen med frokost hos KA.

– Vi er glade for at regjeringens representant tok seg tid til å møte oss og høre våre vurderinger av de dokumentene som ble lagt fram sist fredag, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Onsdag morgen tok hun og en håndfull andre KA-ansatte imot Kjell Ingolf Ropstads statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) og to medarbeidere fra embetsverket i departementet. Hallaråker har ansvaret for tros- og livssynsfeltet og er dermed i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn og tilhørende stortingsmelding samt stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond.

Alt dette ble lagt fram fredag 21. juni. KAs vurdering av disse dokumentene er delt: Regjeringen får ros for å balansere likebehandling av tros- og livssynssamfunn opp mot Den norske kirkes særstilling. Samtidig er KA kritisk til at soknenes stilling svekkes i forslaget til ny lov.

– Statsråd Kjell Ingolf Ropstad har gjentatte ganger uttalt at det ikke er regjeringens intensjon å endre den interne organiseringen av Den norske kirke. Det er KA glad for, men slik forslaget nå foreligger, er dette likevel blitt konsekvensen, uttalte Hougsnæs før helgen.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone