– Klarer å balansere likebehandling og særstilling

Trosminister Kjell Ingolf Ropstad (bildet) klarer balansen mellom likebehandling og særstilling, mener KA. Foto: Stortinget/flickr
Publisert: 21/06/2019
Regjeringen skal ha ros for å ivareta likebehandlingsprinsippet samtidig som Den norske kirkes særstilling blant trossamfunnene anerkjennes, mener KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

– KA er glad for regjeringens mål om å videreføre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, kjennetegnet av likebehandling, livssynsåpenhet og fortsatt offentlig finansiering. At regjeringen bekrefter Den norske kirkes særlige stilling som landsdekkende folkekirke, er også viktig, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Regjeringen har lyttet

Regjeringens forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn passerte statsråd fredag 21. juni. Loven skal erstatte dagens lov om Den norske kirke (kirkeloven) samt lov om trudomssamfunn og ymist anna og loven om støtte til trossamfunn. Lovproposisjonen ble lagt fram sammen med en stortingsmelding basert på den såkalte Stålsett-utredningen «Det livssynsåpne samfunn» fra 2013.

– Prinsippet om økonomisk likebehandling ser ut til å være bedre sikret enn i høringsutkastet. Her har regjeringen lyttet til innspill både fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Kirkemøtet og KA, fastslår Hougsnæs.

LES OGSÅ: Soknenes stilling svekkes i ny trossamfunnslov

– Viktig med nær kommune-kirke-relasjon

Hun er også glad for at regjeringen har lyttet til Kirkemøtet og flertallet av de lokalkirkelige høringsinstansene i utformingen av finansieringsordning for Den norske kirke. Lovforslaget innebærer at det fortsatt vil komme penger fra både stat og kommune.

– En nær kommune-kirke-relasjon er av stor betydning for en lokalt forankret folkekirke, sier hun.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone