Faktisk helt feil: Kirken innfører ikke prestasjonslønn

Vårt Land torsdag 20. september 2018.
Publisert: 20/09/2018
Lokal lønnsdannelse for ledere i Den norske kirke er ikke noe nytt. Hvis Presteforeningen er bekymret for at ledere skal bli målt på «oppnådde resultater», er de minst 14 år for sent ute.

Med Presteforeningen som kilde melder Vårt Land at det «nesten (ble) prestestreik» natt til onsdag fordi KA ønsker å innføre «Prestasjonslønn for kirkens ledere». På forsiden står det også: «Nå skal partene sammen bestemme hvilke yrkesgrupper i kirken som skal omfattes av den nye lederlønnsordningen.»

Vinklingen er svært misvisende, og den er basert på to faktafeil.

Burde ikke sjokkere i 2018

For det første: Ordet «prestasjonslønn» er det lederen i Presteforeningen, Martin Enstad, som finner på. Vi ble aldri gjort kjent med det før artikkelen var publisert og kunne derfor ikke korrigere.

I utgående hovedtariffavtale står det ingenting om «prestasjon» som vurderingskriterium for ledere i kirken, og det står heller ingenting om dette i den nye avtalen. Ledere i kirken som har lokal lønnsdannelse allerede i dag, vurderes blant annet etter «Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens målrettede aktiviteter» og «Utøvelse av lederskap i forhold til virksomhetens mål».

Formuleringen for de som eventuelt vil omfattes av utvidelsen er blant annet «oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål» (punktet som er omtalt i Vårt Lands artikkel) og «utøvelse av lederskap». De tilsvarende kriteriene har altså stått i den tariffavtalen som Presteforeningen og KA har vært enige om siden 2004 og burde ikke sjokkere en fagforeningsleder i Den norske kirke i 2018. I tillegg er det verdt å nevne at disse kriteriene overhodet ikke var et tema i forhandling eller mekling – spørsmålet mellom partene var kun om det skulle åpnes for flere ledere på lokal lønnsdannelse eller ikke.

Større enheter i kirken

For det andre: Det er ikke innført noen ny lederlønnsordning i Den norske kirke, slik Vårt Land hevder på forsiden. Det som ble diskutert i årets tarifforhandlinger og i meklingen, var muligheten for å utvide den for lengst etablerte ordningen til å omfatte noen flere ledere enn i dag. Som det står i pressemeldingen som ble sendt Vårt Land natt til onsdag: «Den nye hovedtariffavtalen åpner for større lokal fleksibilitet i lederlønnsdannelsen, noe som igjen legger til rette for en mer aktiv lederutviklingspolitikk i den enkelte virksomhet.»

Bakgrunnen er at det blir flere større enheter og dermed flere ansvarsfulle lederjobber i Den norske kirke, for eksempel når fellesråd slås sammen. Det er uansett snakk om ledere med personal-, økonomi- eller budsjettansvar, og det har aldri vært aktuelt for KA å innføre denne ordningen for prester eller andre kirkelig tilsatte.

KA er en arbeidsgiverorganisasjon. Å eksemplifisere hvilke mål en leder kan bli vurdert etter, slik jeg forsøkte å gjøre i samtalen med Vårt Lands journalist, var lite gjennomtenkt og egnet til å spore av hva dette handler om. Det er opp til hver enkelt medlemsvirksomhet å sette sine mål. KAs oppgave er å legge til rette for best mulig utøvelse av arbeidsgiveransvar i den enkelte virksomhet.

Ingrid B. Tenfjord
direktør, arbeidsgiveravdelingen

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Denne teksten er også publisert som svar på Vårt Lands lederartikkel på verdidebatt.no.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone