Styret i KA 2023-2025

Publisert: 26/09/2006
Mellom landsrådene ledes KA av et styre som velges av landsrådet for to år av gangen.

Leder
Bjørg Tysdal Moe, Suldalsosen

Nestleder
Oddbjørn Eide, Stjørdal

Styremedlemmer
Aslak Wegge, Vennesla
Gard Sandaker-Nielsen, Oslo
Solveig Kopperstad Bratseth, Trondheim
Øystein Hagen, Karmsund
Aud-Karin Hovi, Rogne

Varamedlemmer
1. vara: Lill Tone Grahl-Jacobsen, Drammen
2. vara: Gunnar Tangvik, Alta
3.vara: Anders Hovind, Oppegård

Bilder av styreleder, nestleder og samlet styre på Flickr.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone