Landskonferansen for kirkeverger

Publisert: 23/04/2015
Norges kirkevergelag arrangerer annethvert år en større tredagers landskonferanse for kirkeverger. Konferansen arrangeres i samarbeid med KA.

Målsettingen med konferansen er å gi inspirasjon, faglig påfyll og anledning til nettverksbygging og kollegafellesskap blant landets kirkeverger.

De siste årene har konferansen hatt mellom 150 og 200 deltakere.

Neste konferanse skal avholdes 28.-30. oktober 2019 i Tromsø.

For nærmere opplysninger om Landskonferansen, ta kontakt med leder av kirkevergelaget, kirkeverge Oddbjørn Eide (Stjørdal kirkelige fellesråd).

For nærmere opplysninger om kirkevergelaget, ta kontakt med Torhild Strøm, tlf. 936 75 428 (sekretær for NKVL).

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone