Landskonferansen for kirkeverger

Publisert: 23/04/2015
Norges kirkevergelag arrangerer annethvert år en større tredagers landskonferanse for kirkeverger. Konferansen arrangeres i samarbeid med KA.

Målsettingen med konferansen er å gi inspirasjon, faglig påfyll og anledning til nettverksbygging og kollegafellesskap blant landets kirkeverger. De siste årene har konferansen hatt mellom 150 og 200 deltakere. Foreløpig siste konferanse ble arrangert i november 2021.

For nærmere opplysninger om kirkevergelaget, ta kontakt med Torhild Strøm, tlf. 936 75 428 (sekretær for NKVL).

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone