Inneklima / Bruks- og hviletemperatur

I motsetning til nyere kirkebygg ble eldre kirker ikke bygg for konstant oppvarming da det ikke fantes elektrisk oppvarming. I ettertid har langvarig jevn og høy innetemperatur ført til at treverket tørker ut, sprekker og tar skade. Lim og maling løsner og flasser av.

Riktig inneklima er viktig

For å unngå uttørking trenger oppvarmingsanlegget høyere effekt (KW) enn vanlig kulturbygg. KA anbefaler 27 til 35 W/m3 alt etter kirkens plassering og isolasjonsstandard. Med tilstrekkelig effekt vil det være mulig oppnå en rask oppvarming på 2-4 timer. Etter bruk kan innetemperaturen reduseres til for eksempel 5-8 gC eller skrus helt av dersom det ikke er fostfare for vannledninger.

Bruks- og hviletemperatur og relativ fuktighet (RF)

Vi har to typer temperatur - brukstemperatur og hviletemperatur. Med brukstemperatur menes temperaturen som skal være i rommet når det er i bruk. Den skal ikke være over 19gC. Med hviletemperatur menes temperaturen det skal være i rommet når det ikke er i bruk. Er det om vinteren ikke mulig å løfte innetemperaturen fra lav hviletemperatur på 5-8gC opp til en brukstemperatur på 19gC, så må oppvarmingseffekten (kW) økes. En rådgiver regner ut effektbehovet for dere.

Anbefalte nivåer for temperatur og relativ fuktighet:

Brukertilpasset aktivitet

Bevaringsmiljø, oppbevaring og luftfuktighet

Gudstjenester, kirkelige aktiviteter og konserter 17-19 Grader

Målet er: Korte oppvarmingstider og lange hvileperioder. Lav hviletemperatur 5-8 Grader. Jevn luftfuktighet ca. 50% RF +/- 10%.

Total oppvarmingstiden bør ligge i området 6 til 8 timer. Varmeanlegget bør være inndelt med flere soner i kirkerommet. Dette er meget viktig for å få til en energieffektiv oppvarming. I kirker hvor andre rom enn kirkerommet krever oppvarming må varmeanlegg og varmestyringen kunne styres separat. 

  • Det anbefales varmestyring som styres via booking av arrangementer fra kirkekontoret, eller lokalt i den enkelte kirke.

Les mer i relaterte dokumenter på denne siden.

Her er en lenke til Riksantikvarens mange veiledninger: https://www.riksantikvaren.no/veiledere/kirker/

Powered by Cornerstone