2020-02-05

Orgel - inneklima og anskaffelse

Luft- og temperatursvingninger

Svingninger i luftfuktighet og i temperatur påvirker bl.a. treverket. For høy eller lav luftfuktighet kan gi direkte og alvorlig skader som sprekkdannelser og muggsopp, eller andre skader. Dette henger ofte sammen med at orgelet ikke er tilpasset kirkebyggets unike inneklima.

Orgelet tar ikke skade av varierende temperatur. Orgelet kom flere hundre år før oppvarmingen ble innført og de sto da i et rom med svært variert temperatur. Orgelbyggere er enige om at det er fuktigheten som bør være jevn. Mange orgel må trenger fuktighet mellom 40 og 60%RH.

Temperaturen kan gjerne endre seg bare det ikke skjer med en hastighet over 1-2gC per time. For å få det til kan det være smart å opprette en orgelsone hvor egen oppvarmingen er begrenset rundt orgelet og som kan starte uavhengig av og gjerne før oppvarmingen i kirkerommet.

Bilde

Orgeloppvarmingssone i Karmøy kirke

Innkjøp av nytt orgel

Ved orgelanskaffelser er det avgjørende og viktig at orgelet er tilpasset og tåler det faktiske og unike inneklimaet i kirkebygget. Dette må settes som et krav i anbudskonkurransen og i kontrakten. Orgelet må tåle de svingninger i temperatur og luftfuktighet som til enhver tid er i kirken, også verdier som avviker fra det normale.

Før en anskaffelse gjennomføres skal det vurderes om det er hensiktsmessig å restaurere orgelet i stedet for å skaffe nytt. Orgelanskaffelser ansees som bygg- og anleggsarbeid. Det må defineres om det er en ombygging eller om det ansees som reparasjon. Det er en ombygging, ved en vesentlig endring med noe nytt ellers er det en reprasjon. Det bør unngås å foreta innkjøp basert på leverandørens kontrakt.

Forslag til innspill og tekster til konkurransegrunnlaget

 1. Orgelet tåler stedets klima og kirkens unike inneklima og det må ikke monteres inneklimaregulerende utstyr.
 2. Det kreves god dokumentasjon med sertifisering av
  1. hvilket trevirke som brukes hvor i instrumentet,
  2. hvor trevirke har vokst opp,
  3. hvor lenge og hvordan trevirket er tørket

Inn under kvalifikasjonskriterier legges inn krav til bedriftens kvalifikasjoner, mens under tildelingskriteriene legges inn håndverkerens kvalifikasjoner (CV mm).

Det kreves god dokumentasjon med

 • Bedriftens kompetanse, erfaringer og referanser (under kvalifikasjonskrav)
 • Håndverkerens kompetanse, erfaringer, CV (under tildelingskriterier)
 • Underleverandørenes tjenesteområder og bedritens o Håndverkerens kompetanse (under både kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Videre bør oppdragsgiver i anbudsinnbydelsen legge ved en logg som viser kirkens inneklima (fuktighet og temperatur) gjennom året, minst gjennom vinteren, men aller helst over to år.

I kontrakten tas denne setningen med: «Orgelet tåler stedets og kirkens klima og leverandøren bekrefter at det ikke er behov for inneklimaregulerende utstyr.»

Generell informasjon til materialer: Det er viktig å bruke trevirke fra Norden, med tørketid 8-12 år og at leverandør aller helst bruker egne håndverkere.

Digitalt orgel

Anskaffelsen av et orgel er en omfattende og kostbar investering for fellesråd og menighet. Hvis orgelet lyder stygt, er ødelagt, ikke er mulig å reparere og pengene for et nytt orgel ikke er på plass, så kan et digitalt orgel være en mellomløsning i en fase hvor menigheten samler inn penger til et pipeorgel.

Noen orgel er så ødelagte at det medfører store HMS utfordringer til instrumentet. Det kan gi belastningslidelser og skader og kan bli stengt av bedriftshelsetjenesten. Vi ser at noen fellesråd i slike sammenhenger har valgt å anskaffe et digitalt orgel i en mellomfase.

Det er vært å påpeke at en slik mellomløsning

 • Er reversibelt og midlertidig.
 • Den dagen penger er på plass kan pipeorgel anskaffes.
 • Kostnaden pr år sammenlignet med stemming, vedlikehold og reparasjon er svært lav.
 • Når man senere installerer nytt pipeorgel, kan man selge spillepult og store deler av installasjonen og få igjen deler av kostnaden.

Der det er økonomi til å kjøpe pipeorgel så gjør man det, men for noen kirker er det helt klart riktig å anskaffe et digitalt orgel.

Powered by Cornerstone