Krav om benyttelse av elektronisk konkurransegjennomførings-verktøy

Alle innkjøpere må benytte elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) ved offentlige anskaffelser.

1.7.18 ble det for offentlige oppdragsgivere påbudt å bruke elektronisk kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Kravet gjelder anskaffelser med en verdi over 1.3 millioner eks.mva. Kirkelige fellesråd og menighetsråd som foretar anskaffelser ansees etter regelverket for offentlige anskaffelser som offentlig oppdragsgiver.

Av forskrift for offentlige anskaffelser (foa) § 22-1 fremgår at kommunikasjonen skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler i følgende tilfeller:

Ved utveksling av anskaffelsesdokumenter (konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon og alle vedlegg, samt tilbud med alle vedlegg), ved forespørsler om å delta i konkurransen, og ved bekreftelser av interesse og tilbud.

Kravene til de elektroniske kommunikasjonsmidler følger av foa §§ 8-20, 22-2 og 22-3:

Verktøyet må være alminnelig tilgjengelige, ikke begrense leverandørenes muligheter for å delta i konkurransen og kunne fungere sammen med alminnelig brukte IKT-produkter. I tillegg følger det av bestemmelsene at konkurranse gjennomføringsverktøyet skal sikre at forespørsler om å delta i konkurransen og tilbud holdes fortrolig, at innholdet beskyttes mot endringer, at tilbudene er utilgjengelige før utløpet av tilbudsfrist og at det er tilgangsstyring som sikrer mot innsyn fra uvedkommende.

Offentlige oppdragsgivere må selv anskaffe elektroniske løsninger for mottak av tilbud og håndtering av tilbud.

For de av KAs medlemmer som sjelden anskaffer varer eller tjenester med en sum på over 1.3 millioner eks.mva vil det kunne være tilstrekkelig med en enkel standardløsning. For disse vil det også kunne være fordelaktig å ikke gå til innkjøp av et eget konkurranse gjennomføringsverktøy (KGV), men kjøpe KGV som en tjeneste til bruk ved den aktuelle anskaffelsen fra et av markedets aktører. Et annet alternativ, som også i de fleste tilfeller vil være økonomisk gunstig og ressursbesparende for oppdragsgiver, vil være å benytte seg av kommunens KGV gjennom en tjenesteytingsavtale. Dette forutsetter at kommunen selv har KGV.

For de av KAs medlemmer som jevnlig gjør anskaffelser over 1.3 millioner, så vil det i noen tilfeller kunne være mer økonomisk gunstig med anskaffelse av eget KGV. Difi har gitt informasjon og veiledning om hvordan oppdragsgivere kan anskaffe elektroniske løsninger for mottak og levering av tilbud. 

Powered by Cornerstone