Kartlegger flom- og skredfare rundt kirker

Hovin kirke i Tinn er med i et prosjekt som skal sikre kulturhistorisk viktige kirker mot økende press fra naturkreftene.

Hvem fortjener heder for sikring av kirker?

Du kan foreslå kandidater når KA Kirkeforsikring og Knif Trygghet for femte gang deler ut 25.000 kroner til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av kirkebygg.

Gode råd for oppstart av kirkelig aktivitet

Det er fortsatt viktig å ha skjerpet oppmerksomhet på smittevern. Se spørsmål og svar om konfirmasjon.

Har forsket på folks forhold til kirker som brant

Ingrid Staurheim har analysert reaksjonene blant lokalbefolkningen etter to kirkebranner. Nå skal hun forsvare avhandlingen «Kirkebygg og identitet».

Samlesak: Her er KAs anbefalinger og tiltak mot koronasmitte

Se oversikt over KAs anbefalinger til arbeidsgivere og publikum samt egne tiltak for å begrense smitte. Oppdateres fortløpende.

Ny samlet smittevernveileder for Den norske kirke

Nå er alle smittevernveilederne samlet i en ny, som er oppdatert med de siste oppmykningene fra myndighetene.

Glad for mer penger til kirkevedlikehold

Regjeringen setter av 52 millioner til kulturhistorisk viktige kirker. I tillegg kan penger fra en ny pott på 2,5 milliarder brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg som fellesrådene forvalter.

Video: Smittevern ved kirkemusikk og kulturarrangement

Se opptak og les svar på spørsmål fra deltakerne.

Video/spørsmål og svar: Smittevern i kirkelig undervisning

Se opptak og les svar på spørsmål fra deltakerne.

Slik kan sjelesorg og samtaler starte opp igjen

Smittevernveilederen for sjelesorg og andre samtaler i kirkelige lokaler er klar.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone