– Tok ikke nok hensyn til religionsfriheten da smittebølgen traff

KA protesterte umiddelbart da myndighetene tillot færre mennesker i kirkene enn i andre lokaler. Ny rapport stiller spørsmål ved om smitteverntiltakene var forholdsmessige.

Ny film viser hvordan enkle tiltak hindrer fasadebrann i kirken

Mange av kirkebrannene de siste årene har startet på utsiden.

Taler KA-medlemmenes sak på Stortinget

KAs folk har deltatt i tre høringer om statsbudsjettet de siste par ukene.

Statsbudsjettet: – Leverer ikke på kirkebygg

Solberg-regjeringens 40-millionerskutt i kirkebyggsatsingen blir stående i Støre-regjeringens budsjettforslag.

Høyt engasjement for meningsfulle jobber

71 prosent av de ansatte i Den norske kirke har svart på undersøkelsen om hvordan de har det på jobb.

Hedret for sikring av kirkene i Horten

Horten kirkelige fellesråd har i årevis jobbet systematisk med sikring av sine kirkebygg. Mandag tok kirkeverge Hanne Wendt imot Sikringsprisen.

Halvparten mangler fungerende alarmsystem

Bare 47 prosent av norske kirker har installert eller fått ettersett tyverialarm siden 2017.

KAs høringsuttalelse om kirkelig organisering: «En levende lokalkirke»

Styret i KA følger flertallsanbefalingen fra Müller-Nilssen-utvalget, men understreker behovet for lokal tilpasning for å sikre fortsatt nære bånd mellom kirke, lokalsamfunn og kommune.

KA gratulerer Kjersti Toppe som tros- og livssynsminister

Kjersti Toppe (Sp) får ansvar for tros- og livssynsfeltet. – Vi ser fram til godt samarbeid, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Støre-regjeringen fastholder det livssynsåpne samfunn

– Hurdalsplattformen gir positiv anerkjennelse til vår sektor og viser forståelse for den samfunnsmessige betydning den har, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Solid kommuneøkonomi er avgjørende for kirken

Den norske kirke nasjonalt får justert sitt rammetilskudd med 2,8 prosent, men KA er bekymret for lav vekst i frie inntekter til kommunene.

Bekymret for forslag om pensjonskutt til barnehagene

Igjen foreslår regjeringen å kutte i pensjons- og kapitaltilskuddene til private barnehager. – Dette vil ramme mangfoldet i sektoren, sier Jens A. Bjelland i KA.

Frivilligheten får kutt – stabilt for organisasjonene

Avtroppende regjering foreslår kutt i momskompensasjonen for frivilligheten, mens organisasjonsmedlemmene i KA får videreført sine tilskudd.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone