Setter av en halv million til LED-lys på kirker

For første gang deles det ut penger fra Kirkerådets klimakompensasjonsfond. Søknadsfrist er 10. desember.

Statlige tilskudd til inkludering av barn og unge

Regjeringen har satt av 225 millioner for 2023. Både menighetsråd, fellesråd og organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak.

Nytt nettsted hjelper deg med dyrebart inventar

Hva er viktig å tenke på ved vedlikehold av et tårnur? Hva slags skader kan et prosesjonskors få? Du finner svar på det nye nettstedet kirkeinventar.org.
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Organisasjonsavtalen er ferdig forhandlet

KA og fagforeningene ble tirsdag enige om en lønnsramme på 3,84 prosent.
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

KA og fagforeningene i Den norske kirke ble lørdag morgen enige om en lønnsramme på 3,84 prosent.
STATSBUDSJETTET 2023:

Talte medlemmenes sak på Stortinget

KAs representanter deltok denne uken i tre høringer om statsbudsjettet.
TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN:

KA er med i 2023 også

Trosopplæringskonferansen 2022 ble en suksess. KA fortsetter som medarrangør i 2023.

Julekonsert med høy strømpris? Gå i dialog med arrangøren

KAs råd er at inngåtte leieavtaler respekteres og at fellesrådet prøver å finne gode løsninger i samarbeid med konsertarrangøren.
STATSBUDSJETTET 2023:

Frykter kalde og stengte kirker i 2023

Strømstøtte til kirkene mangler i regjeringens budsjettforslag. – Vi må prioritere arenaer der folk kan møtes, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

Trang økonomi? Dette må dere huske på i spareprosessen

Hovedavtalen gir viktige føringer, blant annet for involvering av tillitsvalgte og øvrige ansatte.
KIRKEMØTET 2022:

Kirkelig organisering: Kirkemøtet gikk for modell 3

Prinsippvedtak: Rettssubjektet Den norske kirke fortsetter som arbeidsgiver for prestene. Soknene ved fellesrådet fortsetter som arbeidsgiver for de andre ansatte.

Gjelder åpenhetsloven for dere?

Åpenhetsloven skal sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone