Ny i KA: Martin Stærk

– Et lite avbrekk og ikke minst en mulighet til å lære mer, sier Martin Stærk om vikariatet i KA.

Følger arbeidet med ny kirkelig organisering nøye

– Kirken bør i størst mulig grad følge normalordningene i arbeidslivet. De er velprøvde og gir størst trygghet for alle parter, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Jobber sammen om bevaringsprogram for kirkebygg

Regjeringen har bedt Riksantikvaren utarbeide forslag til bevaringsprogram for kirker. KA og Kirkerådet er tungt involvert i arbeidet, som nådde en milepæl denne uken.

Skuffet over Kirkerådets vedtak: – En skikkelig nedtur

Leder i Nettverk for fellesrådsledere, Svein Inge Thorstvedt, reagerer på det han opplever som nedsnakking av soknets evne til å ta ansvar for egen virksomhet.

Dekker deler av strømregningen for menighetshuset

Selv om Den norske kirke i utgangspunktet ikke omfattes av de ordinære støtteordningene, blir det mulig å søke om tilskudd til menighetshusets strømregning.

Gjør det enklere å finne svar på økonomispørsmål

Spesialrådgiver Anders K. Giske har oppdatert og utvidet økonomistoffet på ka.no.

Kirkeledere savner mer støtte fra de folkevalgte

Arbeidet i kirken er ofte meningsfullt, men mange kirkeledere sliter med prioriteringene, ifølge medarbeiderundersøkelse.

Følgjer opp KA-kartlegging med straum-oppmoding til kommunane

I eit nytt brev understrekar Kjersti Toppe at det er kommunane som har ansvaret for å finansiere lokalkyrkja.

Revidert nasjonalbudsjett: Mer penger til steinkirkene

Regjeringen foreslår fem millioner til å utarbeide tilstandsrapporter og registrere tilstandsdata.

Statlige midler til 42 middelalderkirker i stein

Riksantikvaren har fordelt 28,6 millioner til 48 prosjekter. – Det er godt å registrere at det er stor interesse blant kirkeeierne og at kvaliteten på søknadene er så høy, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

For første gang er landets kirkeskatter kartlagt

– Kunnskapen forplikter oss til å ta et tydelig ansvar for at disse skattene blir bevart for fremtiden, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

Misjonsselskapet blir medlem i KA

– Tilgangen på attraktive møteplasser, samvirke med annen kristen virksomhet samt KAs kompetanse på området gjør at vi nå går inn som medlem, sier NMS-general Helge S. Gaard.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone