Lanserer nettsidemal for alle gravplassmyndigheter

Martin Stærk og Mona Lofsberg Roso i KA har vært involvert i utviklingen av gravplass.no, der alle gravplassmyndigheter nå kan få sin egen lokale side. Foto: KA
Publisert: 06/06/2024
Nå kan alle gravplassmyndigheter få sin egen side på gravplass.no. Effektivt, pent, rimelig og tydelig adskilt fra den kirkelige virksomheten.

– Vi har over ti års erfaring med egen nettside for gravplassforvaltningen, tydelig adskilt fra den kirkelige virksomheten, og vi har erfart hvor viktig en slik side kan være for folkeopplysning og informasjon til innbyggerne i kommunen.

Det sier Anne Bjordal Jønsson, som er leder for gravplassmyndigheten i Bergen, én av fire gravplassmyndigheter som allerede har tatt i bruk den nye, nasjonale malen for gravplassnettsider.

gravplass.no/kommunenavn

Med den nye løsningen får alle gravplassmyndigheter nettadresse gravplass.no/kommunenavn og blir søkbar på gravplass.no (egen side med søk på kommunenavn).

– Det er veldig flott at gravplass.no nå er tilgjengelig for alle gravplassmyndighetene. Dette vil sikre en mer enhetlig forvaltning, sier Jønsson.

Nettsiden er bygget på samme publiseringsløsning som kirken.no (Optimazely).

Fordeler:

  • Et tydelig skille – også på nettsidene – mellom den kirkelige virksomheten og rollen som gravplassmyndighet
  • Ferdige, kvalitetssikrede standardtekster, for eksempel om å være ansvarlig for grav og om å være ansvarlig for gravferd
  • En gjennomarbeidet mal med nøye utvalgte menypunkter der dere fyller inn tekst om lokale forhold (seremonirom, former for graver og gravlegging, gravplasser, krematorium)
  • Dere bidrar til at gravplassvirksomhet i Norge får et mer enhetlig uttrykk på nett

Pris

Etablering (inkluderer å opprette brukere og sidemal, gjøre små justeringer, opprette grupper, rettighetshåndtering, media område og et par timers opplæring): kr 4.800 eksl. mva

Lisenskostnad per år:

  • Fellesråd med opptil 5.000 innbyggere: kr 4.000 eksl. mva
  • Fellesråd med 5.000 -15.000 innbyggere: kr 6.400 eksl. mva
  • Fellesråd med 15.000 – 50.000 innbyggere: kr 9.600 eksl. mva
  • Fellesråd med over 50.000 innbyggere: kr 12.000 eksl. mva

Bestilling gjøres til Kirkepartner på servicedesk@kirkepartner.no eller tlf. 21 06 07 08

Malen er utarbeidet av KA og Kirkerådet i samarbeid med Områdegruppen gravplassadministrasjon. Seks fellesråd har vært med i utviklingsarbeidet, og fire av dem har nå tatt i bruk nettsidemalen. Se hvordan det er blitt for Bergen, Notodden, Lørenskog og Kristiansund.

Alle fellesråd som tar løsningen i bruk er automatisk medlemmer av Brukerforum, og får være med på å gi innspill til videreutvikling. Det er satt av penger til videreutvikling allerede i år.

Den nye nettsidemalen er en fellesløsning i Den norske kirke. Les mer om fellesløsningene her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone