Tilskudd til lokal organisasjonsutvikling

Foto: TK Film/KA
Publisert: 21/05/2024
Kirkelige fellesråd som vil samarbeide, eller fellesråd og bispedømmer som ønsker samarbeid, kan søke midler hos Kirkerådet og få veiledning fra KA.

Kirkerådet har åpnet for nye søknader fra samarbeidsprosjekter. Denne gangen er fristen 1. oktober kl. 12.00.

Midlene er en del av satsingen på mer lokal organisasjonsutvikling i Den norske kirke, som ble lansert i vinter.

Det kan søkes om støtte til følgende typer tiltak eller en kombinasjon av disse: 

  • Kirkelige fellesråd med intensjon om sammenslåing til et kommuneoverskridende fellesråd. Det kan søkes om støtte til forberedelse og gjennomføring av sammenslåingsprosessen.
  • Kirkelige fellesråd som ønsker å inngå forpliktende/avtalebasert samarbeid knyttet til deler av virksomheten.
  • Samarbeidsprosjekter mellom kirkelige fellesråd og bispedømmeråd spesielt med henblikk på samledelse lokalt. Det kan også søkes om samarbeidsprosjekter mellom fellesråd og bispedømmeråd som omfatter andre områder av virksomheten.

Direktør i avdeling for politikk, ledelse og innovasjon i KA, Jens A. Bjelland, sier som han sa i januar:

– Vi i KA står parate med et stort team av rådgivere innen organisering, juss, økonomi, kirkebygg, gravplass og ledelse.

Les mer på kirken.no.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone