Her er KAs innspill til kommuneproposisjonen

Viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Brandt Lågøyr. Skjermdump fra stortinget.no
Publisert: 23/05/2024
Marit Brandt Lågøyr og Øystein Dahle deltok i høring i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget torsdag.

Her er innlegget som KA holdt på vegne av de kirkelige fellesrådene:

Relasjonen mellom kirke og kommuner er sterk og har en lang historie. Siden innføringen av formannskapsloven i 1837 har det vært kommunene som har hatt hovedansvar for å finansiere lokalkirken. I 2022 utgjorde norske kommuners finansiering 62 prosent av inntektene til de kirkelige fellesrådene i landet, tilsvarende 3,4 milliarder kroner.

Grunnen til at vi ønsket å møte dere i dag er at vi står overfor noen endringer som kan påvirke relasjonen mellom kirke og kommune.  

For det første starter endelig Kirkebevaringsfondet opp med utbetalinger til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått 100 millioner kroner i år, men Stortinget har tidligere vedtatt at det skal bevilges opptil 500 millioner i året hvert år de neste 20 til 30 årene til kirkebevaring som følge av oppgjøret etter Opplysningsvesenets fond.

Selv om staten nå skal bidra til kirkebevaring, ligger kommunens finansieringsansvar for kirkebygg fast. Det var en forutsetning fra Stortingets side. Regjeringen har nå foreslått at kommunene skal bidra med om lag 50 prosent av finansieringen i hvert enkelt prosjekt – noe mindre i større prosjekter. Det gjør det viktigere enn på lenge at kommuner nå samarbeider tett med de kirkelige fellesrådene for å kunne motta statlig støtte, og samtidig opprettholder nivået på det kommunale tilskuddet.  

For det andre viser KAs gjennomgang at de kirkelige fellesrådene over tid mottar mindre i tilskudd fra kommunene. I flere år på rad har utviklingen i tilskuddene vært lavere enn prisveksten i kommunesektoren. Siden 2015 har de kirkelige fellesrådene mistet over 175 årsverk. Selv om vi erfarer at kommunene viser vilje til å støtte opp under den lokale kirkes virksomhet, erfarer kirken lokalt konsekvensene av tøff prioritering og svak kommuneøkonomi.

Vi som er tett på sektoren ser at kirken leverer enorm verdi til lokalsamfunn i hele landet i både høytid og hverdag, ikke minst som verdimessig infrastruktur, med psykososial beredskap, som kulturarena og ved å tilby inkluderende fellesskap for alle aldersgrupper. Vi ber derfor komiteen om å ta inn en merknad i behandlingen av kommuneproposisjonen, som understreker en forventning om at kommuner som nå får økte inntekter i 2025, også ser hen til lokalkirkens behov når midlene skal fordeles. Så lover våre medlemmer å være en god medspiller i å løse kommunesektorens hovedutfordringer: samarbeide om å løfte flere mennesker ut av utenforskap og bidra til at eldre kan bo lengre hjemme.

Les også KAs skriftlige innspill om kommuneproposisjonen.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone