Ny eiendomsdatabase for kirkebygg og gravplasser

Publisert: 01/03/2009
Oppdatert informasjon om fremdriften i prosjektet


29.2.2024 Kartlegging utført

For å planlegge utrulling av ny eiendomdatabase, har vi sendt ut kartleggingsundersøkelse via Netigate. I undersøkelsen har vi spurt om fellesrådet har digital FDV fra før, når man ønsker å starte osv. De som ikke har fått svart på undersøkelsen og som ønsker å si noe om når de vil i gang, kan sende epost til martin.stark@ka.no

 

6.2.2024 Pilotgruppe igang

En pilotgruppe med åtte eiendomsforvaltere er igang og hadde oppstartsmøte 5. februar. De som er med i piloten er kirkelig fellesråd i Drammen, Bergen, Asker, Molde, Hol, Øksnes og Holmestrand. I tillegg er Fortidsminneforeningen med som den største stavkirkeeieren. Pilotarbeidet vil omfatte FDV både på bygninger og gravplasser.

De viktigste oppgavene for pilotgruppen er å utarbeide maler og ressurser som kan gjenbrukes av andre kirkebyggforvaltere slik at det blir enklere å komme i gang. Det skal settes opp en mal for brannbok og eltilsynsbok. I tillegg skal gruppen arbeide med forslag til anleggsstruktur basert på norsk standard, med noen tilpasninger for spesielle anleggstyper som kun finnes på kirker og gravplasser. 

 

6.2.2024 Utrullingsplan

Alle kirkelige fellesråd vil i februar få tilsendt en spørreundersøkelse hvor vi kartlegger ønsker, behov og ressurser (tid/folk) lokalt, og på grunnlag av dette vil det utarbeides en utrullingsplan hvor fellesrådene kobles på i puljer. Alle vil få tilgang til å se sine egne data fra 1.6.2024, men for å komme i gang og bruke systemet er det nødvendig med opplæring av lokale administratorer. For å melde sin interesse kan man enten svare på undersøkelsen, eller sende epost direkte til ka@ka.no, merk emnefeltet "FDV eiendomssystem" slik at epostene blir rutet til prosjektteamet. 

 

5.2.2024 Tidsplan

Periode Omfatter
Fase 1: 1.12.2023 til 1.5.2024  Oppsett av FDV-funksjonalitet med brannbok, elbok, anlegg, arbeidsordrer, inventarregistrering via app. Sikker innlogging.
Fase 2: 1.5.2024 - 1.11.2024 Funksjoner for eiendomssystem, forsikring, kirkekontroll, APIer mm
Fase 3: 1.11.2024 - 1.3.2025 Tilleggsmoduler og spesialfunksjoner

Viktige datoer:

1.6.2024: lesetilgang til eiendomsforvalterne, utrulling og opplæring starter
31.12.2024: Kirkebyggdatabasen tas ned

 

1.1.2024 Ny eiendomsdatabase for kirkebygg og gravplasser

Vitec Plania skal levere både et nasjonalt eiendomssystem som vil inneholde Kirkebyggdatabasen og Gravplassdatabasen, og i tillegg ha FDV-funksjonalitet for alle lokale forvaltere av kirkebygg og gravplasser. Med FDV menes brannbok, eltilsyn, årshjul/periodiske oppgaver etc. I tillegg vil det bli funksjonalitet for inventarregistrering og redigering av forsikringsdata til KNIF trygghet forsikring.

Første prosjektfase med ovennevnte moduler starter i desember og skal leveres fra leverandør 1.5.2024. I denne fasen vil en gruppe forvaltere involveres som pilotgruppe, og det vil etableres et brukerforum. Prosjektteamet består av Martin Stærk og Kjersti Kambestad og prosjektkoordinator Elfrid Stabbelini.  

Kostnader

Modulene som leveres i etableringsprosjektet vil finansieres av KAs kirkebygg- og gravplassbevilgning over statsbudsjettet. Det som må finansieres lokalt er eventuelle integrasjoner mot økonomisystem eller arkivsystem, samt overføring av data dersom man vil gå over fra et annet FDV-system. 
 

Tilgang til dagens Kirkebyggdatabase

Dagens database vil modul for modul bli låst for redigering, men vil være åpen for rapportering av f.eks. inventarlister ut 2024. 

Alle relevante data fra Kirkebyggdatabasen vil overføres til nytt system, og eiendommer med kirkebygg og gravplasser, inventarlister, vedlikeholdslogger, vedlegg og foto vil bli tilgjengelig i ny struktur. 

Datoer for låsing av redigering i dagens Kirkebyggdatabase:
01.04.2024: eiendom, bygning, gravplass, vedlikeholdslogg, inventarmodul og alle vedlegg (uansett modul) settes i lesemodus
01.06.2024: registreringsmodulen (skjema) settes i lesemodus
01.10.2024: forsikring, publikumsinfo og resten av databasen settes i lesemodus.

Energimodulen vil ikke bli migrert over, men de som ønsker å hente ut historiske data som er registrert her, vil få bistand fra KA på dette. 

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Ansvarlig for denne artikkelen: Kjersti Kambestad
Powered by Cornerstone