LØNNSOPPGJØRET 2023:

– Vi skal trygge arbeidsplassene og ivareta rekrutteringen

Anne Cecilie Andresen, forhandlingssjef i KA. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Publisert: 12/06/2023
Mange av KAs medlemsvirksomheter har en ekstra usikker økonomi i år. Samtidig skal lønnsoppgjøret bidra til rekruttering og ivareta dem som rammes hardest av prisveksten.

Slik oppsummerer forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen situasjonen foran lønnsforhandlingene for de av virksomhetene på KA-sektoren som tilhører Den norske kirke.

– Vi jobber alltid for å øke virksomhetenes økonomiske handlingsrom, som i stor grad er knyttet til nivået på bevilgningene fra stat og kommune. Dette arbeidet har vi intensivert ytterligere i år. Jobben handler mye om kontakt med beslutningstakere, både direkte og gjennom bidrag til medlemmenes egen myndighetskontakt. I år har vi også dokumentert de økte strømutgiftene, som har påvirket økonomien i mange fellesråd, sier Andresen.

– Dessverre vet vi foreløpig ikke hvordan dette arbeidet vil slå ut, men vi vet at kommunene er hardt presset og vil måtte gjøre tøffe prioriteringer.

Krevende økonomisk situasjon

I likhet med resten av samfunnet preges de kirkelige virksomhetene av usikkerhet rundt økonomien. Regjeringen forutsatte i revidert nasjonalbudsjett at noe av kommunenes økte ramme skal komme kirken til gode, men det vil erfaringsmessig variere hvordan dette følges opp lokalt.

– Vår oppgave som ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon er å bidra til at virksomhetene best mulig kan løse de oppgavene de har i en krevende økonomisk situasjon. Det går en grense for hvilken kostnadsvekst virksomhetene kan håndtere uten å måtte nedskalere virksomheten og senke ambisjonene, sier Andresen.

Avhengige av en forsvarlig kostnadsutvikling

Tariffavtalene som KA forhandler frem med fagforeningene skal tilrettelegge for at Den norske kirke kan løse sitt lovpålagte oppdrag som landsdekkende folkekirke. Det har stor betydning for de 3,5 millioner nordmenn som er medlemmer og for samfunnet som helhet.

– For å sikre dette i fortsettelsen er virksomhetene avhengige av en forsvarlig kostnadsutvikling, samtidig som avtaleverket støtter opp under rekrutteringsarbeidet og ivaretar dem som rammes hardest av prisveksten, understreker forhandlingssjefen.

Forhandlingene gjennomføres torsdag 15. juni.

LES OGSÅ: Slik bestemmes KAs forhandlingsposisjon

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone