Strømsparing i og rundt kirken kan koste dyrt

Eksempel på flombelyst kirke med forsikring i KA Kirkeforsikring: Asker kirke. Foto: KA
Publisert: 15/12/2022
Oppfordringen fra Knif Trygghet er klar: La utvendig belysning stå på og hold innetemperaturen på minst 10 grader.

Knif Trygghet Forsikring, som administrer KA Kirkeforsikring, har den siste tiden fått mange henvendelser fra fellesråd som ønsker å skru av flombelysningen på sine kirker.

– Det er svært forståelig at mange nå leter etter måter å spare strøm og penger på, men vi anbefaler å beholde flombelysningen påslått. Vi legger til grunn at flombelysning bidrar til redusert risiko for innbrudd, ildspåsettelser og annet hærverk, både mot kirken og eventuelt omkringliggende gravplass, sier administrerende direktør Svein Rødskog i Knif Trygghet Forsikring.

Lys gir lavere forsikringspremie

Flombelysning av kirken gir en reduksjon i forsikringspremien på 5 prosent i KA Kirkeforsikring. Hvis flombelysningen slås permanent av, må dette registreres i Kirkebyggdatabasen, og rabatten vil falle bort ved neste fornyelse av forsikringen, påpeker Rødskog.

En god løsning er å bytte ut de strømkrevende lyskasterne med moderne LED-lamper. Dette reduserer strømforbruket betydelig og bidrar dermed også til både innsparinger og kutt i klimagassutslippene.

Minimum 10 grader innendørs

Et annet tilsynelatende nærliggende tiltak i forsøket på å redusere strømkostnadene, kan være å senke romtemperaturen, eventuelt slå helt av oppvarmingen. Knif Trygghet Forsikring minner derfor om at forsikringsvilkårene fastslår at «bygningen skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå skade ved frost». Brudd på dette kan medføre avkortning i et eventuelt forsikringsoppgjør.

– Et generelt råd fra forsikringsbransjen er å holde romtemperaturen på minimum 10 grader. For enkelte gamle kirkebygg kan isolasjonen i både bygning, vegger og grunnen være såpass dårlig at selv 10 grader kan være for lite for å hindre frosne vannrør, advarer Svein Rødskog i Knif Trygghet Forsikring.

Hvis en bygning ikke er i bruk og eieren ønsker skru av hovedkranen, er det viktig at vannrørene tømmes – gjerne blåses ut – for å hindre at vannet fryser i rørene.

Krever individuell vurdering

Direktør i KAs avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, Randi Moskvil Letmolie, understreker at bygg reagerer ulikt på nedsatt temperatur og derfor krever individuell vurdering.

– Ta kontakt med en rørlegger og skaff oversikt over hvert bygg, hvor ledningsnettet til vann går og hva en temperaturreduksjon vil bety i praksis. Ved spørsmål knyttet til kunst og interiør som en del av en slik vurdering, ta kontakt med vår konservator Hanne M. Kempton, sier Letmolie.

Overskudd tilbake til kundene

74 prosent av alle kirker tilhørende sokn i Den norske kirke er forsikret i KA Kirkeforsikring. Ordningen administreres av Knif Trygghet forsikring.

Takket være en lang periode uten kirkebranner har KA Kirkeforsikring hatt greie overskudd de siste årene. Dette kommet kundene til gode gjennom delvis tilbakebetaling av forsikringspremie og søknadsbasert støtte til sikringstiltak.

Les mer om KA Kirkeforsikring.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone