Overskudd fra forsikring gir bedre kirkesikring

Byggrådgiver i Indre Østfold kirkelige fellesråd, Jan Olav Løken, har tolv kirker å passe på. Foto: KA
Publisert: 08/12/2022
82 kirker får nye sikringstiltak takket være overskudd i KA Kirkeforsikring. I Indre Østfold skal fire av tolv kirker nå få brannvarslingsanlegg.

– Vi har tolv kirker, inkludert tre middelalderkirker i stein og to 1600-tallskirker i tre, så det er nok å bruke penger på, sier byggrådgiver i Indre Østfold kirkelige fellesråd, Jan Olav Løken.

Han er blant de mange som har søkt om og fått penger fra ordningen der KA Kirkeforsikring deler av overskuddet til sikringstiltak i norske kirker. Pågangen tok seg kraftig opp etter brannen i Notre-Dame i 2019, da 43 kirker ba om støtte.

Penger tilbake til kundene

I 2020 var tallet 61, deretter 71 i 2021. I år er det søkt om støtte til 92 prosjekter fordelt på 82 kirker, og alle søknadene er innvilget. Søknader som ble avslått av formelle grunner er ikke regnet med.

– Formålet med KA Kirkeforsikring er ikke først og fremst å tjene penger, men å gjøre kirkeforsikring tilgjengelig til en best mulig pris og å bidra til å ta vare på disse verdifulle byggene. Det kjennes veldig meningsfullt å kunne dele ut tilskudd til noe så viktig som sikringstiltak, sier leder for KA Kirkeforsikring, Knut Are Hole.

KA Kirkeforsikring har de siste årene hatt greie overskudd fordi det har vært relativt få skadeutbetalinger. I vår kunne forsikringsordningen markere ti år uten kirkebranner. En del av overskuddet går tilbake til kundene gjennom tilskudd som de kan søke på, men også gjennom en delvis tilbakebetaling av forsikringspremien til alle.

– Ingenting er bedre enn at godt sikringsarbeid i dag genererer midler til å øke innsatsen ytterligere i fremtiden, sier Hole.

– Flinke til å søke midler

Jan Olav Løken i Indre Østfold forteller om et godt samarbeid med kommunen.

– Vi har gode overføringer derfra. De siste tre årene har vi fått 7,5 millioner hvert år, og det er vi lovet også til neste år, sier han.

– Og så prøver å være flinke til å søke på midler ved siden av, slik som disse pengene, sånn at vi kan få gjort enda mer. Men man må være på! understreker Løken.

Han forteller at fellesrådet akkurat nå driver med utskifting av rørovner i Hærland kirke, med et budsjett på 500.000 kroner. De jobber også med å bli kvitt skrusikringer i elanleggene, og der gjenstår et par kirker.

– Vi er godt i gang, og det er mye som skjer, oppsummerer han.

Sikringstiltak mot vannskader

I år ble det lyst ut penger ikke bare til brannsikringstiltak, men også til tiltak mot vannskader. Om lag 20 av prosjektene som har fått tilskudd gjelder vannskadesikring, som rørinspeksjon eller installasjon av vannstoppeventil.

Samlet støttebeløp for alle 92 sikringstiltakene i årets tilskuddsrunde ligger på bortimot 3,3 millioner.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone