Ti år uten kirkebranner – kundene får 6 millioner tilbake

– Det er flott å kunne markere ti år uten kirkebranner i vår forsikringsordning med å betale ut penger til kundene også for 2021, sier Svein Rødskog, administrerende direktør i Knif Trygghet. Foto: Knif Trygghet Forsikring
Publisert: 04/04/2022
Heller ikke i fjor ble det meldt inn store brannskader til KA Kirkeforsikring. Dermed fortsetter forsikringsordningen å betale en del av premien tilbake til kundene.

Med et bortimot skadefritt 2021 kan KA Kirkeforsikring feire ti år uten kirkebranner. Til tross for enkelte mindre utbetalinger, hadde ordningen for noen år siden opparbeidet tilstrekkelig egenkapital til å kunne begynne å gi noe av overskuddet tilbake til kundene.

For 2019 ble det tilbakebetalt 4,4 millioner, mens totalbeløpet for 2020 var på hele 9,1 millioner. For forsikringsåret 2021 utbetaler KA Kirkeforsikring drøyt 6,2 millioner kroner, tilsvarende mellom 15 og 20 prosent av det kundene har betalt i premie.

– Det er flott å kunne markere ti år uten kirkebranner i vår forsikringsordning med å betale ut penger til kundene også for 2021, sier Svein Rødskog, administrerende direktør i Knif Trygghet.

Markedsandel på tre firedeler

KA Kirkeforsikring ble opprettet i 2005 og er et samarbeid mellom Knif Trygghet Forsikring og KA, der førstnevnte forvalter ordningen.

– Formålet med KA Kirkeforsikring er ikke først og fremst å tjene penger, men å gjøre kirkeforsikring tilgjengelig til en best mulig pris og å bidra til å ta vare på disse viktige byggene. Her er det store behov, og vi er glade for å kunne bidra litt, sier Rødskog.

KA Kirkeforsikring har en markedsandel på om lag tre firedeler: 271 av 349 kirkelige fellesråd er kunder, og disse eier 1.232 av de cirka 1.630 kirkene som eies av sokn i Den norske kirke.

Bruker pengene på varmestyring

For de største fellesrådene vil utbetalingen fort kunne være sekssifret. Arendal kirkelige fellesråd fikk drøyt 100.000 kroner for 2020, mens Bergen kirkelige fellesråd fikk omtrent det samme for 2019. Begge var tydelige på at pengene kom godt med.

Avdelingsleder for kirkegårder og kirkebygg i Arendal kirkelige fellesråd, Petter G. Norberg, uttalte i fjor at han håpet å få med det valgte fellesrådet med på å investere i fjernstyring av varmeanlegget i Barbu kirke. Nå kan han fortelle at prosjektet er satt i gang og at systemet forhåpentlig er installert i løpet av juni.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone