ARENDALSUKA:

Kjersti Toppe: – Vi må slippe enda flere løs

Sammen om samskaping: F.v. Hilde Kirkebøen (TID), statsråd Kjersti Toppe, Ingunn Solberg Skalle (TID), Lars Ueland Kobro (Sesam), Kristine Giljebrekke Andersen (TID), Kristin G. Raaum (Kirkerådet) og Marit Halvorsen Hougsnæs (KA). Foto: Martin Stærk/KA
Publisert: 18/08/2022
Statsråden var med under lanseringen av «La oss skape noe sammen! En veileder i lokalt samskapende diakonalt arbeid».

– Dette er veldig flott å høre om. Jeg har stor tro på at det er på den måten vi må jobbe, særlig overfor dem som har havnet utenfor.

Det sa barne-, familie- og trosminister Kjersti Toppe (Sp) etter å ha hørt fortellingen om TID kafé og landhandel i Ål i Hallingdal.

TID startet som et språkpraksis- og arbeidstreningsprosjekt etter ønske fra kommunen i 2016, men med kirken som eier og diakonen som prosjektansvarlig. Prosjektet omtaler seg nå som «et samskapende entreprenørskap hvor vi samarbeider med lokale aktører og bønder, Nav, psykisk helse, Ål Kulturhus, Vinn (vaskeri) og flyktningetjenesten».

Felles forståelse av problemet

«La oss skape noe sammen! En veileder i lokalt samskapende diakonalt arbeid» er laget på oppdrag fra Fagutvalg for diakoni i KA-sektoren og skrevet av Lars Ueland Kobro, seniorforsker ved Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge (Sesam). I sin presentasjon la Kobro vekt på at samskaping alltid må ta utgangspunkt i et behov.

– Det begynner med at en aktør – eller flere – fra sivilsamfunnet går sammen med kommunen og definerer hva som er utfordringen. Det starter alltid med en felles forståelse av problemet, sa Kobro.

– Må skje på en litt ukommunal måte

TID var representert ved Ingunn Solberg Skalle, Hilde Kirkebøen og Kristine Giljebrekke Andersen. De var opptatt av at den «norske» måten å drive virksomheter på, med mye planer og kontroll, ikke alltid er det beste utgangspunktet for nytenkning og utradisjonelle samarbeid.

– Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Vi politikere snakker gjerne om større tverrfaglighet, men det er enda tettere skott mellom frivillighet og kommunale etater, sa Toppe.

– Samskaping må skje lokalt på en litt ukommunal måte. Da handler det ikke om tiltaksplaner og strategiplaner, men om å lage en kultur for å jobbe på en viss måte. Jeg har ivret for kirken og diakoniens plass i dette lenge og tenker at man skulle slippe enda flere løs.

Roste Toppe for engasjementet

Administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, roste Toppe for være engasjert i og opptatt av tros- og livssynssamfunnene.

– Det er veldig bra. Det merker både Den norske kirke og andre kirkesamfunn. Du reiser på besøk og bekrefter at de er viktige. Det skaper legitimitet for religion i et samfunn som er nokså ambivalent i forhold til det, så det håper vi du fortsetter med, sa hun.

– Så trenger vi musklene dine til å stabilisere rammebetingelsene for tros- og livssynssamfunnene. Og så trenger vi et klokt og kreativt hode, som jeg tror du har. Vi trenger drahjelp til å få løst opp i en del regelverk som setter noen sperrer.

Om KAs bidrag til samskaping nevnte Hougsnæs blant annet informasjonsarbeid overfor kommunepolitikere om hva kirken er, og hjelp til rekruttering av gode ledere som tør å la medarbeiderne utfolde seg.

– Vil bli sett på som en samarbeidspartner

Leder i Kirkerådet i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum, slo fast at samskaping er helt nødvendig. For kirkens del må det skje med utgangspunkt i Jesu spørsmål «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?», sa hun.

– Vi må aldri tenke at vi har nok med vårt eget. Vi har ikke bare bygg, folk og kompetanse, vi har også et oppdrag. Det krever evnen til å se at det er en egen verdi å kaste seg rundt og si at «nå er det dette som er viktig», sa Raaum.

– Vi trenger kirkelige arbeidsgivere som anerkjenner betydningen av medarbeidere som har den luktesansen og kompetansen som skal til. Da kan vi være lettere på foten enn det offentlige, og den verdien ønsker jeg at det offentlige skal anerkjenne. Vi kan bidra og ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner og ikke noen man må ha avstand til og berøringsangst for.

Last ned «La oss skape noe sammen! En veileder i lokalt samskapende diakonalt arbeid» som pdf.

Se sesjonen fra Arendalsuka i forbindelse med lanseringen her:
 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone